Audit testrapport

Resultaten van audit uitgevoerd door WCAG.nl, Niek Derksen

Gegevens

 • Evaluatierapport voor Syncasso (https://www.syncasso.nl)
 • Sabine van den Boogaard
 • 18 december 2020
 • WCAG 2.1 AA
 • Nulmeting
 • Versie: 1.0

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate de website van Syncasso voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd en volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 18 december 2020.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 22 van de 50 succescriteria. De website heeft op basiselementen nog problemen in toegankelijkheid. Onder andere met contrast, paginastructuur en toetsenbordtoegankelijkheid zijn nog onvoldoende. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van de gevonden problemen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke website van Syncasso
  • Alle pagina's op https://www.syncasso.nl (URI-basis)
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA  (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor WCAG 2.1 AA, volledige audit
PrincipeNiveau ANiveau AA
1. Waarneembaar4/94/11
2. Bedienbaar8/141/3
3. Begrijpelijk2/53/5
4. Robuust0/20/1
Totaal14/308/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.1.1

Op alle pagina's staat op twee plekken het logo van Syncasso. Het tekstueel alternatief van deze logos is "Syncasso". Dit beschrijft niet volledig de informatie die op de afbeelding te zien is. Voeg de tekst "we cash we care" ook toe.

Op alle pagina's staan in de footer 3 social media iconen. Deze iconen zijn ook een link en hebben daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de link beschrijft. De tekst "Linkedin" (voorbeeld) is nog niet voldoende. Bezoekers die hiervan gebruik maken weten niet waar de link naar verwijst. Er wordt verwezen naar de "LinkedIn-pagina van Syncasso" of opgeroepen tot een actie "Volg ons op LinkedIn".

Op alle pagina's staat in de footer een icoon 'scroll naar boven'. Dit icoon is ook een link en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de link beschrijft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst.

Op de pagina staat een navigatie. Deze heeft een achtergrond die wordt ingeladen met een <svg>-element. Dit element heeft geen tekstueel alternatief en wordt niet voldoende verborgen voor hulptechnologieën. Deze afbeelding draagt geen informatie over en zou nog verborgen moeten worden.

In de responsive weergave verandert de navigatie. Hier staat een icoon van een folder en een icoon van een hamburgermenu. Deze iconen hebben geen tekstueel alternatief. Deze iconen zijn ook een link en hebben daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de link beschrijft.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat een afbeelding van een vrouw met een laptop. Deze afbeelding heeft geen tekstueel alternatief. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Een tekstueel alternatief voor een <img>-element wordt gegeven met behulp van het alt-attribuut. Het alt-attribuut is niet aanwezig. Hierdoor wordt de bestandsnaam voorgelezen door voorleessoftware. (De bestandsnaam is "chatWomanIcon.svg".)
Deze afbeelding draagt geen informatie over en is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Decoratieve afbeeldingen horen door hulptechnologieën te worden genegeerd. Het alt-attribuut mag daarom leeg worden gelaten. Voeg het alt-attribuut toe met een lege waarde (alt="").

In de appmodule staan 4 groene blokken met suggesties. In deze blokken staat een afbeelding en een tekst. Deze afbeelding heeft geen tekstueel alternatief. Het alt-attribuut is niet aanwezig. Deze afbeeldingen dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Voeg het alt-attribuut toe met een lege waarde (alt="").

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staan 5 links. Naast deze links staat een afbeelding van een pijltje. Het tekstueel alternatief van deze afbeeldingen is "arrow". Deze afbeeldingen dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Geef het alt-attribuut een lege waarde (alt="").

Onder het onderdeel "Veelgestelde vragen". Staat een paginabrede groene balk. In deze balk staan 3 onderdelen die bestaan uit een afbeelding, een tekst en een link. De afbeeldingen in dit onderdeel hebben geen tekstueel alternatief. Het alt-attribuut is niet aanwezig. Deze afbeeldingen dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Voeg het alt-attribuut toe met een lege waarde (alt="").

Contact

Op de pagina staat een afbeelding van Whatsapp. Deze afbeelding heeft geen tekstueel alternatief. De tekst op deze afbeelding is niet meegenomen in het tekstueel alternatief. Deze afbeelding is ook een link en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de link beschrijft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst.

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Deze knop voert een actie en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het resultaat van de actie beschrijft.

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Deze knop voert een actie en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het resultaat van de actie beschrijft.

Over ons (multimedia)

Het filmpje op deze pagina heeft geen tekstuele introductie. Alle multimedia-bestanden moeten een korte tekstuele introductie hebben. Door geluidsfragmenten, bewegend beeld of filmpjes een tekstueel alternatief te geven weten bezoekers waar het over gaat. Zij kunnen zelf beslissen wat ze met het multimedia-bestand willen doen. Een kort tekstueel alternatief kan worden gegeven met een beschrijvende titel of een (globale) beschrijving van de inhoud.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Het filmpje op deze pagina heeft geen tekstuele introductie. Alle multimedia-bestanden moeten een korte tekstuele introductie hebben.

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Deze knop voert een actie en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het resultaat van de actie beschrijft.

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een onderdeel "Uw situatie". In dit onderdeel staan afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen tekstueel alternatief. Het alt-attribuut is niet aanwezig. Deze afbeeldingen dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Voeg het alt-attribuut toe met een lege waarde (alt="").

Nieuws

Op de pagina staan nieuwsberichten. Deze berichten bestaan uit een titel, een afbeelding, een datum, een tekst en een knop. De afbeeldingen bij de nieuwsberichten hebben geen tekstueel alternatief. Een tekstueel alternatief voor een <img>-element wordt gegeven met behulp van het alt-attribuut. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie uit het alt-attribuut voorlezen. Het alt-attribuut is niet aanwezig. Hierdoor wordt de bestandsnaam voorgelezen door voorleessoftware. (De bestandsnaam is "Corona-effect-betalingsachterstanden-blijft-voorsalsnog-uit-1024x537.png", etc.) Deze afbeelding dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Voeg het alt-attribuut toe en laat deze vervolgens leeg (alt="").

Begrippenlijst

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Deze knop voert een actie en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het resultaat van de actie beschrijft.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Deze knop voert een actie en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat het resultaat van de actie beschrijft.

Werken bij

Contact Collect Center

Op de pagina staat een afbeelding "Klant Contact Monitor". Het tekstueel alternatief beschrijft niet genoeg waar de afbeelding om draait, geef bijvoorbeeld aan dat wordt gemonitord op "correcte wijze", "luisteren" en "meedenken".

Op de pagina staat staat een afbeelding "Contact Collect Center". Het tekstueel alternatief beschrijft niet genoeg wat op de afbeelding te zien is. Deze afbeelding draagt geen informatie over en is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeelding kan daarom ook als decoratief worden beoordeeld. Laat het alt-attribuut dan leeg (alt="").

Jaarverslag 2019 (PDF)

De afbeeldingen in dit document zijn niet gemarkeerd als afbeeldingen. De afbeeldingen hebben ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

Privacy Statement (PDF)

Op elke pagina staat een logo “Syncasso" Een logo is informatief. Het logo heeft hier geen tekstueel alternatief. Geef het logo op de eerste pagina een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Op elke pagina staat een afbeelding als achtergrond. Dit is een decoratieve afbeelding maar deze wordt niet genegeerd door hulptechnologieën. Decoratieve afbeeldingen horen eigenlijk door hulptechnologieën te worden genegeerd.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Voldoende
Bevindingen voor 1.2.2

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Het filmpje op de pagina heeft geen ondertiteling. Bezoekers van de website die het geluid van filmpjes niet kunnen horen moeten deze filmpjes ook kunnen volgen. Zorg er dus voor dat er ondertiteling beschikbaar is voor alle eerder opgenomen filmpjes. Voor doven en slechthorenden moet in de ondertiteling niet alleen de gesproken tekst worden opgenomen, maar ook de belangrijke geluiden die te horen zijn. Voeg volledige ondertitels toe aan het filmpje.

Dit filmpje valt binnen de uitzonderingen omdat het is gepubliceerd vóór 23 september 2020 en is daarom niet meegenomen in de beoordeling.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.2.3

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje. Dit filmpje heeft een audiobeschrijving die niet volledig is. Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien moeten de filmpjes ook kunnen volgen. Voeg daarom een audiobeschrijving toe. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. Voeg een volledige audiobeschrijving toe aan het filmpje. Er is ook geen media-alternatief aanwezig.

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.2.5

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje. Dit filmpje heeft een audiobeschrijving die niet volledig is. Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien moeten de filmpjes ook kunnen volgen. Voeg daarom een audiobeschrijving toe. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. Voeg een volledige audiobeschrijving toe aan het filmpje.

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen 
Hoe te voldoen aan Info en relaties 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.1

Op alle pagina's staat een zoekfunctie. Het invoerveld verschijnt na het klikken op de afbeelding van een vergrootglas. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Met een <label>-element worden labels in een formulier gekoppeld aan een invoerveld. Hierdoor begrijpen hulptechnologieën welk label hoort bij een invoerveld. Voorleessoftware leest het <label>-element voor op het moment dat het invoerveld geselecteerd wordt. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Beginpagina (home)

Contact

Op deze pagina staat een onderdeel "Videobellen". Hier staat de tekst "Syncasso". Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Het <label>-element is wel aanwezig maar wordt met CSS verborgen. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Op deze pagina staat de tekst "Heeft u een vordering van de Rijksoverheid? (CAK, ZIN, RVO, DUO, UWV) Klik HIER>." Deze tekst is opgemaakt met een kop-element maar heeft niet de functie van een kop. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst.

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

404

Op deze pagina staat 2 keer de tekst "Niets gevonden". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op deze pagina staat de tekst "NS debtors Frequently Asked Questions" en "NS debtors". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Het <label>-element is wel aanwezig maar wordt met CSS verborgen. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Op de pagina staat een onderdeel "Locations". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op deze pagina staat de tekst "Nieuwsbrief" en "Aanmelden". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Het <label>-element is wel aanwezig maar wordt met CSS verborgen. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Kostencalculator (script)

Op deze pagina staat de tekst "Kostencalculator", "Kostencalculator" en "Met welke kosten krijgt u te maken?". Al deze teksten zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor hebben de eerste en het tweede kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "Wat is het totaalbedrag van uw schuld?". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Op de pagina staat een rekenmodule. Na het berekenen van het totaalbedrag van de schuld verschijnen "Toon specificatie"-knoppen. De content van deze knoppen bestaat uit een tabel. In deze tabel ontbreken de tabelkoppen. Hierdoor kan de relatie tussen de cellen niet goed worden overgebracht voor hulptechnologieën. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Nieuws

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een keuzelijst. Deze keuzelijst heeft geen gekoppeld label. Er staat wel een kop-element boven het keuzelijst maar dit is geen label.

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Corporates

Op deze pagina staat de tekst "Corporates" en "Uw debiteur is ook...". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Het <label>-element is wel aanwezig maar wordt met CSS verborgen. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Begrippenlijst

Op deze pagina staat 2 keer de tekst "Juridische begrippen". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Whitepapers

Op deze pagina staat de tekst "Wetenschappelijke onderzoeken en whitepapers" en "Eindrapport ‘Lezen ≠ Begrijpen:...". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina staat de tekst "Veelgestelde vragen en antwoorden" en "Veelgestelde vragen". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst. In de vraag "Hoe kan ik Syncasso bereiken?" staat de dikgedrukte tekst "Heeft u een vraag?" en "Onze contactgegevens?". Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element.

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst met een lijst. Op een aantal plekken is deze lijst opgemaakt met streepjes en spaties in plaats van een <ul>-element. Hulptechnologie geeft vaak aan hoeveel items er in een lijst staan en biedt de mogelijkheid om de lijst snel over te slaan. Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten. Lijsten worden opgemaakt met de elementen <ul> (ongeordende lijst) of <ol> (geordende lijst).

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Er is wel een placeholder aanwezig maar deze mag niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld.

Missie en Visie

Op deze pagina staat 2 keer de tekst "Missie en Visie". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op deze pagina staan de teksten "Missie", "Visie", "Kernwaarden", etc. Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element.

Werken bij

Op deze pagina staat de tekst "Werken bij" en "Werken bij Syncasso". Allebei zijn opgemaakt met een <h1> kop-element. Hierdoor heeft het eerste kop-element formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Op deze pagina staat de tekst "De mensen achter Syncasso". Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element.

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijk. Gebruik hierbij de juiste semantische tags

Privacy Statement (PDF)

De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

De lijsten in dit document zijn niet gemarkeerd als lijsten. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van de lijsten juist te begrijpen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.2
Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Onderaan de pagina staat een paarse balk met een filmpje. In de code staat eerst het filmpje, dan kop en dan de tekst. Hierdoor klopt de leesvolgorde en de tabvolgorde niet. Voor hulptechnologieën hoort deze informatie dan niet bij de kop. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

De content van de pagina is opgebouwd uit een kop "Aanmelden" met tekst en een formulier en een kop "Gearchiveerde nieuwsbrieven" met een lijst met links. Het formulier van deze pagina staat bovenaan de pagina maar onderaan in de code. Hierdoor klopt de leesvolgorde en de tabvolgorde niet. Voor hulptechnologieën hoort het formulier dan niet bij de kop "Aanmelden". Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een onderdeel "Wat is het totaalbedrag van uw schuld?". In de code staat eerst de "info"-knop, dan kop en dan het invoerveld. Hierdoor klopt de leesvolgorde en de tabvolgorde niet. Voor hulptechnologieën hoort deze informatie dan niet bij de kop. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Op de pagina staan meerdere "info"-knoppen. Deze voegen extra content toe aan de pagina. Deze extra content verschijnt in de code eerder dan de knop. Hierdoor klopt de leesvolgorde en de tabvolgorde niet. De bezoeker moet 'terug' om de content te vinden. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

Privacy Statement (PDF)

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Weergavestand 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.5

Beginpagina (home)

Contact

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen 
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.1

Contact

Op de pagina staan contactgegevens. Hier staat ook een e-mailadres, dit e-mailadres is een link. Deze link wordt alleen met kleur aangeduid. Dit mag alleen als het kleurcontrast met de omringende tekst minimaal 3:1 is. Contrastverhouding hier is 1,8:1 (#6B1E74 met #00122C).

In het onderdeel "Samen oplossen" staat een e-mailadres. Dit e-mailadres is ook een link. Deze link wordt alleen met kleur aangeduid.

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst met een link. (In vraag "I always pay via ‘Online File”. Where can I log in?" bijvoorbeeld de links "login" en "here".) Deze links worden alleen met kleur aangeduid. Dit mag alleen als het kleurcontrast met de omringende tekst minimaal 3:1 is. Contrastverhouding hier is 1,8:1 (#6B1E74 met #00122C).

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". Hier staat een tekst met een link "mijn online dossier". Deze link wordt alleen met kleur aangeduid. Dit mag alleen als het kleurcontrast met de omringende tekst minimaal 3:1 is. Contrastverhouding hier is 1,8:1 (#6B1E74 met #00122C).

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst met een link. (In vraag "Hoe kan ik Syncasso bereiken?" bijvoorbeeld de links "Mijn Dossier", "online contactformulier" en "post@syncasso.nl".) Deze links worden alleen met kleur aangeduid. Dit mag alleen als het kleurcontrast met de omringende tekst minimaal 3:1 is. Contrastverhouding hier is 1,8:1 (#6B1E74 met #00122C).

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.3

Op de pagina staat een navigatie. De huidige pagina is gemarkeerd met een groene kleur. Deze kleur heeft onvoldoende contrast op een witte achtergrond. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).
Wit op groen en groen op wit komt veel vaker voor op deze website. Ook in de cookiemelding en in de chat.

Beginpagina (home)

In de appmodule staan 4 groene blokken met suggesties. De witte tekst op deze groene blokken heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Onder het onderdeel "Veelgestelde vragen". Staat een paginabrede groene balk. In deze balk staan 3 onderdelen die bestaan uit een afbeelding, een tekst en een link. De witte tekst op deze groene balk heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Contact

Op de pagina staan groene koppen. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staat een afbeelding van Whatsapp. De tekst op de ze afbeelding heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staat een groene "Verzenden"-knop. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

404

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staat een groene "Verzenden"-knop. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Over ons (multimedia)

Op de pagina staan groene koppen. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staan groene knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Op de pagina staat een datum. De groene tekst op witte achtergrond ("10 NOV") heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Op de pagina staan groene koppen. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een groene "Verzenden"-knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een onderdeel "Let op! Met deze rekentool..". De rode link in dit onderdeel heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#fa6891 op #d2bcd).
Dit komt ook voor bij de tekst en links na het klikken op de "info"-knop.

Op de pagina staan groene "Bereken"- en "info"- en "Lees verder"-knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Op de pagina staat een rekenmodule. Na het invullen van een bedrag en het berekenen van de kosten verschijnen er "Toon specificatie"-knoppen. De tekst op deze knoppen hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#ffffff op #d2bcd5).

Op de pagina staat een onderdeel "Disclaimer". De tekst in dit onderdeel heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,7:1 gemeten (#bf8ec5 op #ffffff).

Nieuws

Op de pagina staat een onderdeel "Waterafsluiting voorkomen". De tekst "13 OKT 2020" in dit onderdeel heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#ffffff op #d2bcd5).

Op de pagina staan groene "Lees meer"-knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

De tekst "Filter op" in dit onderdeel heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,8:1 gemeten (#bf8ec5 op #6b1e74).

Op de pagina staan datums. De groene tekst op witte achtergrond ("12 NOV", "10 NOV", etc.) heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "De voordelen van onze bewezen effectieve incassoaanpak". In dit onderdeel staan 11 links. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Op de pagina staat een groene "Verstuur"-knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Begrippenlijst

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". Hier staan uitklapbare begrippen met tekst. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Whitepapers

Op de pagina staan groene "Lees meer"-knoppen. De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#ffffff op #82bc00).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 op #ffffff).

Missie en Visie

Werken bij

Op de pagina staat een groene kop. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 #ffffff).

Contact Collect Center

Op de pagina staat een groene kop. De groene tekst op witte achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#82bc00 #ffffff).

Jaarverslag 2019 (PDF)

De witte tekst op groene achtergrond op pagina 7 en 15 en die wordt gebruikt voor de pagina nummers heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.3:1 gemeten (#81B927 op #FFFFFF).

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.4

Inhoud kan niet worden vergroot zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt. Bovenaan de pagina staat een cookie melding met de tekst "Deze website maakt gebruik van cookies..." Na het klikken op het hamburger icoon, komt de navigatie te voorschijn. De navigatie verdwijnt achter de cookie melding. Het is daarna niet mogelijk op de navigatie af te sluiten. Hierdoor is niet dezelfde functionaliteit beschikbaar. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 200% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit en inhoud.

Onderaan de pagina staat een footer. In de footer staan 4 kolommen. De 2 kolommen met een navigatie verdwijnen na het herschalen. Een deel hiervan is opgenomen in de hoofdnavigatie maar niet alle items zijn aanwezig. Hierdoor is niet dezelfde functionaliteit beschikbaar.

Beginpagina (home)

Contact

Op de pagina staan 5 onderdelen "In termijnen betalen", "Specificatie vordering", "Beslaglegging", "direct betalen" en "samen oplossen". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staan 3 onderdelen "Login", "Pay directly" en "Fix togehter". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

Over ons (multimedia)

Op de pagina staan 3 onderdelen "Over ons", "Missie / Visie" en "Werken bij". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Inloggen". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde functionaliteit beschikbaar.

Begrippenlijst

Whitepapers

Op de pagina staat de titel "Wetenschappelijke onderzoeken en whitepapers". Deze titel verdwijnt gedeeltelijk na het herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen 
Hoe te voldoen aan Reflow 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.10

Inhoud kan niet worden vergroot zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt. Bovenaan de pagina staat een cookie melding met de tekst "Deze website maakt gebruik van cookies..." Na het klikken op het hamburger icoon, komt de navigatie te voorschijn. De navigatie verdwijnt achter de cookie melding. Het is daarna niet mogelijk op de navigatie af te sluiten. Hierdoor is niet dezelfde functionaliteit beschikbaar. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 400% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit en inhoud.

Onderaan de pagina staat een footer. In de footer staan 4 kolommen. De 2 kolommen met een navigatie verdwijnen na het herschalen. Een deel hiervan is opgenomen in de hoofdnavigatie maar niet alle items zijn aanwezig. Hierdoor is niet dezelfde informatie en functionaliteit beschikbaar.

Contact

Op de pagina staan 5 onderdelen "In termijnen betalen", "Specificatie vordering", "Beslaglegging", "direct betalen" en "samen oplossen". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen.

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staan 3 onderdelen "Login", "Pay directly" en "Fix togehter". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

Over ons (multimedia)

Op de pagina staan 3 onderdelen "Over ons", "Missie / Visie" en "Werken bij". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Inloggen". De tekst in dit onderdeel verdwijnt na herschalen.

Begrippenlijst

Whitepapers

Op de pagina staat de titel "Wetenschappelijke onderzoeken en whitepapers". Deze titel verdwijnt gedeeltelijk na het herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie/functionaliteit beschikbaar.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.11

Op de website staan verschillende invoervelden. Deze staan in een formulier of in een enkel zoekveld. Deze invoervelden hebben een paarse border op een witte achtergrond. Deze invoervelden hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Beginpagina (home)

Op de pagina staat appmodule. Het invoerveld in deze appmodule heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,3:1 gemeten (#ffffff op #d9e9b2) of 2,4:1 (#c598cb op #ffffff).

Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,7:1 gemeten (#BF8EC5 op #FFFFFF).

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". In dit onderdeel staat een invoerveld. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Op de pagina staat een onderdeel "Locations". In dit onderdeel staat een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Op de pagina staat een onderdeel "Locations". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,7:1 gemeten (#BF8EC5 op #FFFFFF).

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een onderdeel "Wat is het totaalbedrag van uw schuld?". In dit onderdeel staat een invoerveld. De randen van dit invoerveld hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Nieuws

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Begrippenlijst

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld. De randen van de invoervelden van dit formulier hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#d2bcd5 op #ffffff).

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Tekstafstand 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.12

Op de pagina staat een navigatie. Deze kan niet worden aangepast zonder dat het gedeeltelijk verdwijnt. De tekst loopt uit beeld. Tekst aanpassen is belangrijk voor bezoekers die gebruiken maken van een eigen CSS met aangepaste stijlkenmerken, een extensie voor de browser of een bladwijzer. Zo gebruiken slechtziende bezoekers vaak een veel groter standaardlettertype om de inhoud gemakkelijker te kunnen lezen. Ook als er meer ruimte is tussen letters, woorden, regels of paragrafen is de tekst gemakkelijker te lezen.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat de tekst "Betalen is nooit leuk. Maar wel nodig...". Deze tekst kan niet worden aangepast zonder dat het overlapt met andere content.

Contact

404

Zoeken

Op de pagina staat een titel "Zoekresultaten" op een paarse paginabrede afbeelding. Deze kan niet worden aangepast zonder dat het gedeeltelijk verdwijnt. Het overlapt deels met het logo.

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een titel "NS debtors Frequently Asked Questions" op een paarse paginabrede afbeelding. Deze kan niet worden aangepast zonder dat het gedeeltelijk verdwijnt. Het overlapt deels met het logo.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een titel "Veelgestelde vragen en antwoorden" op een paarse paginabrede afbeelding. Deze kan niet worden aangepast zonder dat het gedeeltelijk verdwijnt. Het overlapt deels met het logo.

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen 
Hoe te voldoen aan Toetsenbord 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.1.1

Beginpagina (home)

In de appmodule staan 4 groene blokken met suggesties. Deze blokken zijn niet te bereiken en bedienen met het toetsenbord. Dezelfde functionaliteit kan wel worden bereikt door in het invoerveld dezelfde term in te vullen.

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Privacy Statement (PDF)

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.2.2

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Op de pagina staan 3 paginabrede afbeeldingen in een carrousel. Dit is bewegende content die automatisch start, en langer dan 5 seconden duurt. Dit onderdeel kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen. Dit kan erg afleidend zijn voor bezoekers. Vooral voor bezoekers die moeite hebben om de aandacht vast te houden. Zorg dat bezoekers alles dat knippert, scrollt of beweegt kunnen pauzeren, stoppen of uitzetten.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.1

De website heeft geen skiplinks om blokken met content over te slaan. De pagina heeft wel onderdelen die op iedere pagina worden herhaald. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën moeten, elke keer als ze pagina komen, bovenaan beginnen. Hierdoor wordt deze content iedere keer volledig voorgelezen voordat ze uitkomen bij de inhoud van de pagina. Ook bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren moeten iedere keer eerst door de header navigeren. Een skiplink zorgt er voor dat dit soort onderdelen op een website kunnen worden overgeslagen. Een skiplink is een ankerlink naar een onderdeel op de website. Een skiplink hoort het eerste element op een pagina te zijn. Zet het dus bovenaan in de code.

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut met inhoud nodig zodat het filmpje kan worden herkend. Het title-attribuut is niet aanwezig.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut met inhoud nodig zodat het filmpje kan worden herkend. Het title-attribuut is niet aanwezig.

Nieuws

Corporates

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

De koppenstructuur is niet voldoende om blokken met content te omzeilen. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst met koppen om door het document te navigeren.

Privacy Statement (PDF)

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen 
Hoe te voldoen aan Paginatitel 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.2
Beginpagina (home)

Contact

De titel van de pagina is "Syncasso | Contact debiteurklanten veelgestelde vragen". Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina. Door een goede paginatitel te gebruiken kunnen bezoekers de pagina gemakkelijk terugvinden als er bijvoorbeeld meerdere tabbladen open staan. De titel van een pagina wordt in hulptechnologieën gebruikt om de webpagina aan te duiden.

404

Zoeken

De titel van de pagina is “Syncasso | Zoekresultaten”. Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina. Een goede paginatitel is uniek.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.3
Beginpagina (home)

Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden en "Verzenden"-knop worden als eerst opgenomen in de focus volgorde.

404

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden en "Verzenden"-knop worden als eerst opgenomen in de focus volgorde.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden en "Verzenden"-knop worden als eerst opgenomen in de focus volgorde.

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden en "Verstuur"-knop worden als eerst opgenomen in de focus volgorde.

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.4

Op alle pagina's staat in de footer een icoon 'scroll naar boven'. Dit icoon is ook een link maar heeft geen tekstueel alternatief en heeft daarom geen linktekst. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

In de responsive weergave verandert de navigatie. Hier staat een icoon van een folder en een icoon van een hamburgermenu. Deze iconen zijn ook een link maar hebben geen tekstueel alternatief en hebben daarom geen linktekst. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staan 5 links met de tekst "route". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden maar uit de (door software bepaalde) context blijkt toch waar de link naar verwijst. Formeel is dit dus geen probleem maar het is niet handig voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Op deze pagina staat een afbeelding van "Whatsapp". Deze afbeelding is ook een link maar heeft geen tekstueel alternatief waardoor deze link geen linktekst heeft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

Zoeken

Op de pagina staan zoekresultaten. Deze bestaan uit een titel en een tekst. Voorafgaand aan de titel staat nog een lege link. Er staat een <a>-element zonder inhoud. De link heeft geen linktekst.

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst. In deze tekst zijn links opgenomen. Er zijn link zoals "login" en "here". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet altijd waar de link naar verwijst.

Over ons (multimedia)

Op de pagina staat een onderdeel "Over ons". In dit onderdeel staan 6 links met de tekst "lees meer". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een rekenmodule. In de module wordt gebruik gemaakt van "info"-knoppen. Na het invullen van een bedrag en het berekenen van de kosten verschijnen er "Toon specificatie"-knoppen. Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

Nieuws

Op de pagina staan nieuwsberichten. Deze berichten bestaan uit een titel, een afbeelding, een datum, een tekst en een knop. De tekst op de knop is "Lees meer". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

Corporates

Whitepapers

Op de pagina staan whitepapers. Deze berichten bestaan uit een afbeelding, een titel, een tekst en een knop. De tekst op de knop is "Lees meer". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. In een aantal van deze uitgeklapte vragen staat een tekst. In deze tekst zijn links opgenomen. Er zijn link zoals "online formulier", "bestemde formulier" en "hier". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet altijd waar de link naar verwijst.

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.5
Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren. Bladwijzers zijn een goede manier om door het document te navigeren voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën

Privacy Statement (PDF)

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen 
Hoe te voldoen aan Koppen en labels 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.7

Beginpagina (home)

Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De focus indicator is niet zichtbaar op de "Verzenden"-knop. Als een onderdeel op de pagina de toetsenbordfocus heeft, moet dit zichtbaar zijn. Door de focus indicator goed zichtbaar te maken weet een bezoeker waar hij zich op de website bevindt.

404

Zoeken

Op de pagina staan 2 zoekresultaten. Deze bestaan uit een titel en een tekst. Voorafgaand aan de titel staat nog een lege link. Er staat een <a>-element zonder inhoud. De focus op dit element is niet zichtbaar.

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". In dit onderdeel staat een formulier. De focus indicator is niet zichtbaar op de "Verzenden"-knop. Als een onderdeel op de pagina de toetsenbordfocus heeft, moet dit zichtbaar zijn. Door de focus indicator goed zichtbaar te maken weet een bezoeker waar hij zich op de website bevindt.

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De focus indicator is niet zichtbaar op de "Verzenden"-knop.

Nieuws

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". De focusindicator is niet zichtbaar op de keuzelijst in dit onderdeel.

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "De voordelen van onze bewezen effectieve incassoaanpak". In dit onderdeel staan 11 links. De focus indicator is niet zichtbaar op deze links.

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De focus indicator is niet zichtbaar op de "Verzenden"-knop.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen 
Hoe te voldoen aan Label in naam 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.1.1

Beginpagina (home)

Contact

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

De taal van de pagina is ingesteld in het Nederlands. Dit is niet de taal van de pagina. De tekst op de pagina is in het Engels. Geef in de code aan wat de taal van de website is. Voorleessoftware kan dan de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut op het <html>-element.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

De taal van het document is niet ingesteld. Als de taal goed is ingesteld kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen.

Privacy Statement (PDF)

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.1.2

Beginpagina (home)

Op de pagina staat appmodule. Het invoerveld in deze appmodule heeft een Engelstalig label.

Contact

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

De taal van de pagina is ingesteld in het Nederlands. De pagina heeft tekst met een gemixte taal. Zo staat er tussen de Engelse tekst de foutmelding "Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op." en de knop "Verzenden". Geef in de code aan wat de taal is als er een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de website. Voorleessoftware kan dan de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij input 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.2.2

Op de pagina staat een navigatie. Na het klikken op de vergrootglas "Zoeken" verschijnt een zoekveld. Dit zoekveld heeft geen submit-knop. Dit geeft problemen voor bezoekers die het formulier niet kunnen invullen met het toetsenbord.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat een appmodule. Deze appmodule heeft een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen submit-knop. Dit geeft problemen voor bezoekers die het formulier niet kunnen invullen met het toetsenbord.

Contact

404

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "FAQ NS debtors". In dit onderdeel staat een invoerveld. Het invullen van dit invoerveld zet automatisch een grote gebeurtenis in gang. De bezoeker wordt hierover niet geïnformeerd.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Nieuws

Corporates

Begrippenlijst

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Het invullen van dit invoerveld zet automatisch een grote gebeurtenis in gang. De bezoeker wordt hierover niet geïnformeerd. De pagina geeft direct relevante resultaten. Voor veel bezoekers kan een onverwachte gebeurtenis verwarrend zijn. Bezoekers met een visuele beperking kunnen de wijziging misschien niet zien, en bezoekers die gebruik maken van hulptechnologie merken de wijziging niet. Laat de bezoeker zelf op een knop klikken om de gebeurtenis in gang te zetten.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Het invullen van dit invoerveld zet automatisch een grote gebeurtenis in gang. De bezoeker wordt hierover niet geïnformeerd.

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Privacy Statement (PDF)

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Fout identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen 
Hoe te voldoen aan Labels of instructies 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.3.2
Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De verplichte velden zijn niet gemarkeerd. Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende wat de verplichte velden zijn. Dit wordt vooraf niet uitgelegd. Geef duidelijke instructies bij invoervelden, die voor alle bezoekers zichtbaar zijn.

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". In dit onderdeel staat een formulier. De verplichte velden zijn niet gemarkeerd. Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende wat de verplichte velden zijn. Dit wordt vooraf niet uitgelegd. Geef duidelijke instructies bij invoervelden, die voor alle bezoekers zichtbaar zijn.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De verplichte velden zijn niet gemarkeerd. Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende wat de verplichte velden zijn. Dit wordt vooraf niet uitgelegd. Geef duidelijke instructies bij invoervelden, die voor alle bezoekers zichtbaar zijn.

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De verplichte velden zijn niet gemarkeerd. Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende wat de verplichte velden zijn. Dit wordt vooraf niet uitgelegd. Geef duidelijke instructies bij invoervelden, die voor alle bezoekers zichtbaar zijn.

Whitepapers

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.3.3

Beginpagina (home)

Contact

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. Fouten in de invoer van dit formulier worden herkent en worden in tekst teruggeven aan de bezoeker. Geef in de foutmelding aan wat er precies fout is en geef, als dat kan, suggesties ter verbetering. De melding "Dit veld is verplicht." is onvoldoende beschrijvend.

404

Zoeken

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. Fouten in de invoer van dit formulier worden herkent en worden in tekst teruggeven aan de bezoeker. Geef in de foutmelding aan wat er precies fout is en geef, als dat kan, suggesties ter verbetering. De melding "Dit veld is verplicht." is onvoldoende beschrijvend.

Kostencalculator (script)

Nieuws

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. Fouten in de invoer van dit formulier worden herkent en worden in tekst teruggeven aan de bezoeker. Geef in de foutmelding aan wat er precies fout is en geef, als dat kan, suggesties ter verbetering. De melding "Dit veld is verplicht." is onvoldoende beschrijvend.

Begrippenlijst

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Parsen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.1

Er worden dubbele ID's gebruikt. ID's "menu-item-89", "menu-item-90", "menu-item-91 ", "menu-item-92", "menu-item-93", "menu-item-320568" en "menu-item-178764" komen meerdere keren voor.

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het value-attribuut is niet toegestaan op een <meta>.

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het viewport-attribuut is niet toegestaan op een <svg>.

Contact

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het div-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <h2>.

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het p-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <small>.

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het div-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <h2>.

Over ons (multimedia)

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het div-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <h2>.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Kostencalculator (script)

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het href-attribuut is niet toegestaan op een <div>.

Er worden dubbele ID's gebruikt. ID "rt-total" komt meerdere keren voor.

Nieuws

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het span-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <time>.

Corporates

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het div-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <h2>.

Begrippenlijst

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het p-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <small>.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het p-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <small>.

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.2

Op alle pagina's staat in de footer een icoon 'scroll naar boven'. Dit icoon is ook een link maar heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft dit icoon geen naam.

In de responsive weergave verandert de navigatie. Hier staat een icoon van een folder en een icoon van een hamburgermenu. Deze iconen zijn ook een link. De iconen hebben geen tekstueel alternatief. Hierdoor hebben deze iconen geen naam.

Contact

Op de pagina staat een afbeelding van Whatsapp. Deze afbeelding is ook een link maar heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft deze afbeelding geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Hierdoor hebben deze invoervelden geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft dit invoerveld geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Vestigingen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft de knop geen naam.

404

Zoeken

Op de pagina staan zoekresultaten. Deze bestaan uit een titel en een tekst. Voorafgaand aan de titel staat nog een lege link. Er staat een <a>-element zonder inhoud. De link heeft geen linktekst. Hierdoor heeft deze link geen naam.

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een onderdeel "Send us a message". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft dit invoerveld geen naam.

Over ons (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje in een <iframe>-element. Het title-attribuut is niet aanwezig. Hierdoor heeft het <iframe>-element geen naam.

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Op de pagina staat een filmpje in een <iframe>-element. Het title-attribuut is niet aanwezig. Hierdoor heeft het <iframe>-element geen naam.

Aanmelden nieuwsbrief (formulier)

Op de pagina staat een onderdeel "Aanmelden". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Hierdoor hebben deze invoervelden geen naam.

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een onderdeel "Wat is het totaalbedrag van uw schuld?". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft dit invoerveld geen naam.

Op de pagina staan "info" knoppen. Na het klikken op deze knoppen verschijnt tekst. De waarde samengevouwen of uitgevouwen wordt niet gecommuniceerd in de code. Dit is wel belangrijk voor hulptechnologieën. Hierdoor hebben deze accordeons geen waarde.

Op de pagina staat een rekenmodule. Na het berekenen van het totaalbedrag van de schuld verschijnen "Toon specificatie"-knoppen. Na het klikken op deze knoppen verschijnt tekst. De waarde samengevouwen of uitgevouwen wordt niet gecommuniceerd in de code. Dit is wel belangrijk voor hulptechnologieën. Hierdoor hebben deze accordeons geen waarde.

Nieuws

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een keuzelijst. Deze keuzelijst heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft deze keuzelijst geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Nieuws". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft deze keuzelijst geen naam.

Corporates

Op de pagina staat een onderdeel "Stuur ons een bericht". In dit onderdeel staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen gekoppeld label. Hierdoor hebben deze invoervelden geen naam.

Begrippenlijst

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft dit invoerveld geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft de knop geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Juridische begrippen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. De waarde samengevouwen of uitgevouwen wordt niet gecommuniceerd in de code. Dit is wel belangrijk voor hulptechnologieën. Hierdoor hebben deze accordeons geen waarde.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. Hierdoor heeft dit invoerveld geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". In dit onderdeel staat een invoerveld met een zoekknop. De zoekknop heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft de knop geen naam.

Op de pagina staat een onderdeel "Veelgestelde vragen". Hier staan uitklapbare vragen met tekst. De waarde samengevouwen of uitgevouwen wordt niet gecommuniceerd in de code. Dit is wel belangrijk voor hulptechnologieën. Hierdoor hebben deze accordeons geen waarde.

Missie en Visie

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Privacy Statement (PDF)

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen 
Hoe te voldoen aan Statusberichten 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.3
Beginpagina (home)

Op de pagina staan een appmodule. Deze heeft de functionaliteit van een chat. Hier wordt belangrijke informatie gegeven aan de bezoeker. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Voor een chat wordt dit gedaan met ARIA role="log".

Contact

Op de pagina staat een formulier. Na insturen van het formulier verschijnt de melding "Bedankt voor uw bericht. Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Met vriendelijke groet, Syncasso". Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt. Bij succes of informatie over voortgang wordt dit gedaan met ARIA role="status" of aria-live="polite".

404

Zoeken

NS debtors (andere taal)

Op de pagina staat een formulier. Na insturen van het formulier verschijnt de melding "Bedankt voor uw bericht. Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Met vriendelijke groet, Syncasso". Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Na het zoeken op een zoekterm zonder resultaten verschijnt de melding "Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op." Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Over ons (multimedia)

Syncasso sluit convenant met de NVVK (multimedia)

Kostencalculator (script)

Op de pagina staat een rekenmodule. Na het berekenen van het totaalbedrag van de schuld worden de prijzen op de pagina aangepast. Hier wordt belangrijke informatie gegeven aan de bezoeker. Daar zou een statusbericht aan kunnen worden toegevoegd zodat de bezoekers worden geïnformeerd dat informatie op de pagina is gewijzigd.

Nieuws

Na het zoeken op een zoekterm zonder resultaten verschijnt de melding "Er zijn geen resultaten gevonden. Probeer het opnieuw met een ander trefwoord." Deze melding is een statusbericht. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Corporates

Op de pagina staat een formulier. Na insturen van het formulier verschijnt de melding "Bedankt voor uw bericht. Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Met vriendelijke groet, Syncasso". Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Begrippenlijst

Na het zoeken op een zoekterm zonder resultaten verschijnt de melding "Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op." Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Whitepapers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Na het zoeken op een zoekterm zonder resultaten verschijnt de melding "Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op." Deze melding is een statusbericht maar wordt niet beschikbaar gemaakt voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Werken bij

Contact Collect Center

Jaarverslag 2019 (PDF)

Sample met getoetste pagina's

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 87)
 • Mozilla Firefox (versie 83)
 • Microsoft Edge (versie 85)
 • Apple Safari (versie 14.0.1)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), Adobe Acrobat Pro DC, NVDA en VoiceOver.

Informatie over WCAG 2.1