Audit testrapport

Resultaten van volledige audit uitgevoerd door WCAG.nl, Niek Derksen

Gegevens

 • Evaluatierapport voor de website van Laborijn (www.laborijn.nl)
 • Yanouque Brouwer, Laborijn
 • 15 oktober 2021
 • WCAG 2.1 AA
 • Nulmeting
 • Versie: 1.0

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate de website van Laborijn (www.laborijn.nl) voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 15 oktober 2021.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 34 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van goede kwaliteit. Op de website is rekening gehouden met paginastructuur en toetsenbordtoegankelijkheid. De website heeft over het algemeen onvoldoende contrast maar door de contrast-modus is dit opgelost. Het meerendeel van de gevonden afwijkingen bevindt zich in de content van de website. Ook in de PDF's zijn nog problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke website van Laborijn
  • Alle content op www.laborijn.nl (URI-basis)
  • Niet de content op formulieren.laborijn.nl
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA  (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor WCAG 2.1 AA, volledige audit
PrincipeNiveau ANiveau AA
1. Waarneembaar4/99/11
2. Bedienbaar9/142/3
3. Begrijpelijk4/55/5
4. Robuust1/20/1
Totaal18/3016/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1

Op de website staat een logo in de header. Het tekstueel alternatief is “Logo Laborijn”. Dit beschrijft niet alle tekst dat op de afbeelding te zien is. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Het logo is ook een link. Het tekstueel alternatief moet dan ook beschrijven waar de link naar verwijst. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er op de afbeelding te zien is en waar de link naar verwijst.

Op de website staan logo's van sociale media in de footer. Deze afbeeldingen zijn ook een link. Het tekstueel alternatief is “LinkedIn”, "Facebook", enz. Dit beschrijft niet goed waar de link naar verwijst. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Beschrijf in het tekstueel alternatief waar de link naar verwijst.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Op de pagina staat een filmpje in de accordeon "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler". Dit filmpje heeft geen korte tekstuele introductie. Door filmpjes een tekstuele introductie te geven weten bezoekers waar het over gaat. Zij kunnen dan zelf, vooraf, beslissen of ze het filmpje willen afspelen. Een korte tekstuele introductie kan worden gegeven met een beschrijvende titel of een (globale) beschrijving van de inhoud.

Werkacademie

Op de pagina staat een filmpje in de content. Dit filmpje heeft geen korte tekstuele introductie. Door filmpjes een tekstuele introductie te geven weten bezoekers waar het over gaat. Zij kunnen dan zelf, vooraf, beslissen of ze het filmpje willen afspelen. Een korte tekstuele introductie kan worden gegeven met een beschrijvende titel of een (globale) beschrijving van de inhoud.

Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

Op pagina 1 staat een logo “Laborijn samen werkt”. Een logo is informatief. Het logo heeft geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Op pagina 14 en 28 staan cirkeldiagrammen. Dit zijn informatieve afbeeldingen maar deze hebben geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

Op pagina 17 staat een afbeelding. Dit is een decoratieve afbeelding maar deze wordt niet genegeerd door hulptechnologieën. Decoratieve afbeeldingen horen door hulptechnologieën te worden genegeerd. Markeer deze afbeelding als artifact.

Op pagina 19 staan lijngrafieken. Dit zijn informatieve afbeeldingen maar deze hebben geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

Op pagina 23 staat een staafdiagram. Dit is een informatieve afbeelding maar deze heeft geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

In het document staan veel tabellen. Deze tabellen zijn geplaatst als afbeelding. Deze afbeeldingen hebben ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.
Voor de tabellen is het zelfs beter om ze te markeren als tabellen. (zie 1.3.1)

Jaarverslag 2020 (PDF)

Op pagina 1 staat een logo “Laborijn samen werkt”. Een logo is informatief. Het logo heeft geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Op pagina 7 staan lijngrafieken. Dit zijn informatieve afbeeldingen maar deze hebben geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

In het document staan veel tabellen. Deze tabellen zijn geplaatst met als afbeelding. Deze afbeeldingen hebben ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.
Voor de tabellen is het zelfs beter om ze te markeren als tabellen. (zie 1.3.1)

Algemene voorwaarden (PDF)

Op pagina 1 staat een logo “Laborijn samen werkt”. Een logo is informatief. Het logo heeft geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.3
Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Op de pagina staat een filmpje in de accordeon "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler". Dit filmpje heeft een audiodescriptie die niet volledig is. Op 0:58 en 2:04 worden belangrijke onderdelen van het beeld niet goed opgenomen in de audiodescriptie. Het filmpje is geen media-alternatief voor de tekst op te pagina omdat het filmpje meer informatie toevoegt. Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien moeten de filmpjes ook kunnen volgen. Zorg daarom voor een goede audiobeschrijving van de beelden in het filmpje. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. Dit kan eventueel in een alternatief audiospoor. Maak de audiobeschrijving volledig.

Let op: Dit filmpje valt binnen de wettelijke uitzonderingen.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.5
Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Op de pagina staat een filmpje in de accordeon "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler". Dit filmpje heeft een audiodescriptie die niet volledig is. Op 0:58 en 2:04 worden belangrijke onderdelen van het beeld niet goed opgenomen in de audiodescriptie. Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien moeten de filmpjes ook kunnen volgen. Zorg daarom voor een goede audiobeschrijving van de beelden in het filmpje. In een audiobeschrijving vertelt een voice-over over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in het filmpje. Dit kan eventueel in een alternatief audiospoor. Maak de audiobeschrijving volledig.

Let op: Dit filmpje valt binnen de wettelijke uitzonderingen.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen 
Hoe te voldoen aan Info en relaties 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1
Uitbreiding ontwikkelaanbod in samenwerking met partners

Op de pagina staan de teksten "Werkraat", "TPC" en "Elver". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst, dat maakt het moeilijker om over de pagina te navigeren en om de inhoud te vinden. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>. De tekst alleen dikgedrukt weergeven is niet de juiste manier.

Werkacademie

Op de pagina staan de teksten "Werkleercentrum Doetinchem", "Werkleercentrum Aalten" en "Werkleercentrum Ulft". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze koppen worden nu niet meegenomen in die lijst, dat maakt het moeilijker om over de pagina te navigeren en om de inhoud te vinden. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>. De tekst alleen dikgedrukt weergeven is niet de juiste manier.

Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

Niet alle koppen in dit document zijn gemarkeerd als koppen. Bijvoorbeeld op pagina 3 staat de tekst "Voorwoord" en op pagina 5 staat de tekst "Effecten coronacrisis op de kwartaalrapportage". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet juist gemarkeerd als kop. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

Niet alle tabellen in dit document zijn gemarkeerd als tabellen. Bijvoorbeeld op pagina 5 staan de tabellen "Overzicht per programma op hoofdlijnen" en "Resultaat 2021". De tabellen zijn niet gemarkeerd als tabellen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen. (Vrijwel alle tabellen zijn geplaatst als afbeeldingen.)

Jaarverslag 2020 (PDF)

Niet alle koppen in dit document zijn gemarkeerd als koppen. Bijvoorbeeld op pagina 7 staat de tekst "Volume BUIG index en Laborijn t.o.v. december 2017" en op pagina 9 staat de tekst "Maatschappelijke participatie". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet juist gemarkeerd als kop. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

Niet alle tabellen in dit document zijn gemarkeerd als tabellen. Bijvoorbeeld op pagina 6 staat de tabel "Totaal resultaat" en op pagina 6 staat de tabel "Aantal uitkeringsdossiers uiltimo het jaar". De tabellen zijn niet gemarkeerd als tabellen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen. (Vrijwel alle tabellen zijn geplaatst als afbeeldingen.)

Algemene voorwaarden (PDF)

Niet alle koppen in dit document zijn gemarkeerd als koppen. Bijvoorbeeld op pagina 1 staat de tekst "Algemene Voorwaarden Laborijn" en op pagina 3 staan de teksten "Artikel 2 Algemeen" en "Artikel 3 Offertes". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet juist gemarkeerd als kop. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.2
Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. De paginanummering staat niet in de leesvolgorde. En op pagina 6 staat de grafiek halverwege de tekst later in de leesvolgorde. De leesvolgorde is niet correct.

Jaarverslag 2020 (PDF)

De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. De paginanummering en de informatie "Voor identificatiedoeleinden" staat niet in de leesvolgorde. De leesvolgorde is niet correct.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Weergavestand 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen 
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.1
Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

Op pagina 23 staat een staafdiagram. In deze diagram wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht door middel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

Jaarverslag 2020 (PDF)

Op pagina 7 staan lijndiagrammen. In deze diagrammen worden de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht door middel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum) 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.4.3

Op de website staat veel grijze tekst op een witte achtergrond in de content. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 4,4:1 (#797979 op #FFFFFF). Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben. Sommige bezoekers kunnen moeite hebben om deze tekst te lezen. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze teksten wél genoeg contrast.

Op de website staat veel grijze tekst op een grijze achtergrond in de content. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 4:1 (#797979 op #F4F4F4). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze teksten wél genoeg contrast.

Op de website staat veel blauwe links op een witte achtergrond in de content. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 3:1 (#009EE1 op #FFFFFF). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze teksten wél genoeg contrast.

Op de website staat veel blauwe links op een grijze achtergrond in de content. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 2,7:1 (#009EE1 op #F4F4F4). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze teksten wél genoeg contrast.

Op de website staan veel oranje knoppen met witte tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 3,4:1 (#FFFFFF op #E46627). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze teksten wél genoeg contrast.

Beginpagina (home)

Op de pagina staan nieuwsberichten. Deze hebben een bijbehorende datum. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 3,9:1 (#808080 op #FFFFFF). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus heeft deze tekst wél genoeg contrast.

Zoeken

Op de pagina staan URL's. Deze tekst heeft een contrastverhouding van 1,8:1 (#B8C2CC op #FFFFFF). Tijdens het gebruiken van de contrast-modus heeft deze tekst wél genoeg contrast.

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen 
Hoe te voldoen aan Reflow 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.4.11

Op de website staat een knop "Uw mening" waarna in een dialoogvenster om de mening van bezoekers wordt gevraagd. De 3 gezichtjes in dit dialoogvenster zijn bedieningselementen. Alle 3 hebben niet genoeg contrast als ze niet geselecteerd zijn. Deze bedieningselementen hebben een contrastverhouding van 1,4:1 (#FFCBCF op #FFFFFF (benadering)) (Rood), 1,2:1 (#FFEBCC op #FFFFFF (benadering)) (Geel) en 1,3:1 (#D2EDD1 op #FFFFFF (benadering)) (Groen). Het gele en groene gezichtje hebben ook als ze wél zijn geselecteerd niet genoeg contrast. Deze bedieningselementen hebben dan een contrastverhouding van 1,9:1 (#FFAE07 op #FFFFFF (benadering)) (Geel) en 2,7:1 (#36B63B op #FFFFFF (benadering)) (Groen). Componenten van de gebruikersinterface moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben ten opzichte van aangrenzende kleuren. Sommige bezoekers kunnen moeite hebben om deze componenten te zien. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.
Tijdens het gebruiken van de contrast-modus hebben deze iconen wél genoeg contrast.

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Tekstafstand 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.12
Actueel

Op deze pagina staan berichten. Deze berichten hebben een afbeelding, een titel en een datum van publicatie. Na het aanpassen van de tekstafstand overlapt de titel met de datum van publicatie. Deze tekst kan niet worden aangepast zonder verlies van content. Het aanpassen van de tekstafstand is belangrijk voor bezoekers die gebruiken maken een extensie voor de browser of een bladwijzer om een eigen CSS met aangepaste stijlkenmerken te gebruiken. Zo gebruiken bezoekers die slechtziend zijn vaak een veel groter standaardlettertype om de inhoud gemakkelijker te kunnen lezen. Als er meer ruimte is tussen letters, woorden, regels of paragrafen dan is de tekst voor deze bezoekers ook gemakkelijker om te lezen. Zorg dat er geen content verloren gaat door het aanpassen van de tekstafstand. Let op: Na het herladen van de pagina is wél de hele tekst zichtbaar.

Inwoners

Op deze pagina staan links naar andere pagina's. Deze links hebben een titel en introductie-tekst. Na het aanpassen van de tekstafstand verdwijnt een deel van de titel. Deze tekst kan niet worden aangepast zonder verlies van content.
Let op: Na het herladen van de pagina is wél de hele tekst zichtbaar.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen 
Hoe te voldoen aan Toetsenbord 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.1
Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Op de pagina staat een filmpje in de accordeon "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler". Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut nodig dat het onderwerp of doel van het filmpje beschrijft. Het <iframe>-element heeft de naam "Embedded content from www.youtube.com". Dit beschrijft niet genoeg wat het onderwerp of doel van het filmpje is.

Werkacademie

Op de pagina staat een filmpje in de content. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut nodig dat het onderwerp of doel van het filmpje beschrijft. Het <iframe>-element heeft de naam "Embedded content from www.youtube.com". Dit beschrijft niet genoeg wat het onderwerp of doel van het filmpje is.

Jobcoaching

Op de pagina staat een filmpje in de content. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut nodig dat het onderwerp of doel van het filmpje beschrijft. Het <iframe>-element heeft de naam "Embedded content from www.youtube.com". Dit beschrijft niet genoeg wat het onderwerp of doel van het filmpje is.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen 
Hoe te voldoen aan Paginatitel 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2
Zoeken

Advies: De titel van de pagina is “Zoeken | Laborijn”. Deze paginatitel is hetzelfde voor alle zoektermen. Een paginatitel hoort uniek en beknopt te zijn. Een betere paginatitel zou dan zijn "Zoekresultaten voor uitkering | Laborijn".

Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

Jaarverslag 2020 (PDF)

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

Algemene voorwaarden (PDF)

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.3
404

Op de pagina staan skiplinks. Deze skiplinks worden gebruikt om direct naar een onderdeel op de pagina te springen. Bij het springen naar het onderdeel "Direct naar de navigatie" gaat de focus niet mee. Het bijbehorende onderdeel bestaat niet op de pagina.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4

Op de website staan logo's van sociale media in de footer. Deze afbeeldingen zijn ook een link. Het tekstueel alternatief is “LinkedIn”, "Facebook", enz. Dit is ook de linktekst. Het linkdoel van deze links kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat de link "Lees meer" in het onderdeel Actueel. Het linkdoel van deze link kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Welke uitkeringen verstrekt Laborijn?

Op de pagina staan twee knoppen met de tekst "Klik hier voor meer informatie" in de accordeons. Het linkdoel van deze link kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Werkacademie

Op de pagina staan de links "Stippel uw route uit" in het onderdeel Bezoekadressen. Het linkdoel van deze links kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Checklist

Op de pagina staat de knop "Klik hier voor meer informatie" in vraag 11 "(Bijstand) Vraag 11. Bent u jonger dan 27 jaar?". Het linkdoel van deze links kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Op de pagina staat de link "." in vraag 11 "(Bijstand) Vraag 11. Bent u jonger dan 27 jaar?". Het linkdoel van deze links kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.5
Kwartaalrapportage Q1 2021 (PDF)

Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren. Bladwijzers zijn een goede manier om door het document te navigeren voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

Jaarverslag 2020 (PDF)

Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren. Bladwijzers zijn een goede manier om door het document te navigeren voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen 
Hoe te voldoen aan Koppen en labels 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen 
Hoe te voldoen aan Label in naam 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3

Op de website staat een logo in de header. De zichtbare tekst is "Laborijn samen werkt". De toegankelijke naam wordt bepaald door het tekstueel alternatief. Het tekstueel alternatief is “Logo Laborijn”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat een zoekveld in de content. De zichtbare tekst is "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label. Het label is “Zoeken”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

404

Op de pagina staat een zoekveld in de content. De zichtbare tekst is "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label. Het label is “Zoeken”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld in de content. De zichtbare tekst is "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label. Het label is “Zoeken”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Contact

Op de pagina staat een zoekveld in de content. De zichtbare tekst is "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label. Het label is “Zoeken”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Onze accountmanagers

Op de pagina staat een zoekveld in de content. De zichtbare tekst is "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label. Het label is “Zoeken”. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij input 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Fout identificatie 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen 
Hoe te voldoen aan Labels of instructies 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.2

Op de website staat een knop "Uw mening" waarna in een dialoogvenster om de mening van bezoekers wordt gevraagd. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Uit de instructies bij dit formulier blijkt niet dat deze velden verplicht zijn. Dit wordt niet uitgelegd. Geef duidelijke instructies bij invoervelden.

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Parsen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.1

Om ervoor te zorgen dat de code goed gelezen kan worden door browsers en hulptechnologie moeten de regels van de programmeertaal (de specificatie) worden gevolgd. De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het alt-attribuut is niet toegestaan op een <div>.

Het <div>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <button>.

Welke uitkeringen verstrekt Laborijn?

Het <div>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <summary>.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Het <div>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <summary>.

Checklist

Het <div>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <summary>.

Onze accountmanagers

Het alt-attribuut is niet toegestaan op een <div>.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen 
Hoe te voldoen aan Statusberichten 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.3
Beginpagina (home)

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Bij het invullen van een zoekterm wordt een lijst met suggesties getoond. Tijdens het laden van de zoekresultaten verschijnt een icoon met drie puntjes. Dit is een statusbericht met informatie over de wachtstatus van een proces. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

404

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Bij het invullen van een zoekterm wordt een lijst met suggesties getoond. Tijdens het laden van de zoekresultaten verschijnt een icoon met drie puntjes. Dit is een statusbericht met informatie over de wachtstatus van een proces. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Bij het invullen van een zoekterm wordt een lijst met suggesties getoond. Tijdens het laden van de zoekresultaten verschijnt een icoon met drie puntjes. Dit is een statusbericht met informatie over de wachtstatus van een proces. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Op de pagina staan de tekst "75 resultaten gevonden voor 'uitkering'". Dit is een statusbericht met informatie de resultaten van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Contact

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Bij het invullen van een zoekterm wordt een lijst met suggesties getoond. Tijdens het laden van de zoekresultaten verschijnt een icoon met drie puntjes. Dit is een statusbericht met informatie over de wachtstatus van een proces. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Welke uitkeringen verstrekt Laborijn?

Op de pagina staat een feedbackformulier in de footer. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Op de pagina staat een feedbackformulier in de content. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Werkacademie

Op de pagina staat een feedbackformulier in de content. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Checklist

Op de pagina staat een feedbackformulier in de content. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Jobcoaching

Op de pagina staat een feedbackformulier in de content. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Onze accountmanagers

Op de pagina staat een feedbackformulier in de content. Na het insturen van dit formulier verschijnt een bericht. Dit is een statusbericht met een informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Sample met getoetste pagina’s

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 94)
 • Mozilla Firefox (versie 92)
 • Microsoft Edge (versie 94)
 • Apple Safari (versie 15)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), Adobe Acrobat Pro DC, NVDA en VoiceOver.

Informatie over WCAG 2.1