Audit testrapport

Resultaten van volledige audit uitgevoerd door WCAG.nl, Niek Derksen

Gegevens

 • Evaluatierapport voor Wegwijzer TPOD (www.wegwijzertpod.nl)
 • Yvonne Verdonk, Geonovum
 • 21 januari 2022
 • WCAG 2.1 AA
 • Nulmeting
 • Versie: 1.0

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate de website van Geonovum (www.wegwijzertpod.nl) voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 21 januari 2022.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van goede kwaliteit. Op de website is rekening gehouden met contrast, paginastructuur, herschalen en toetsenbordtoegankelijkheid. Toch zijn er nog een aantal problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke website van Wegwijzer TPOD
  • Alle pagina's op www.wegwijzertpod.nl (URI-basis)
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA  (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor WCAG 2.1 AA, volledige audit
PrincipeNiveau ANiveau AA
1. Waarneembaar2/97/11
2. Bedienbaar8/141/3
3. Begrijpelijk2/54/5
4. Robuust0/20/1
Totaal12/3012/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.1.1

Op de website staat een logo in de header. Deze afbeelding is ook een link. Het tekstalternatief is "Home". Deze afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is én niet juist beschrijft het doel van de link is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef de afbeelding een tekstalternatief dat de tekst van het logo én het doel van de link beschrijft. (Bijvoorbeeld: "Wegwijzer TPOD - Home".)

Op de website staat een cookiemelding. Deze cookiemelding heeft een sluiten-knop ("x"). Deze afbeelding die ook een knop is heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor hulptechnologieën. De knop heeft geen linktekst. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

Beginpagina (home)

Op de website staat een beeldschermbrede afbeelding. Het tekstalternatief is "water". Deze afbeelding die puur decoratief is kan niet worden genegeerd door hulptechnologie. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief dat juist niet beschrijft wat er op de afbeelding te zien. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Een afbeelding kan worden genegeerd op een aantal manieren zoals met een leeg alt-attribuut (alt="").

Waardelijsten

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Beheer waardelijsten". Het tekstalternatief is "screenshot stelselcatalogus omgevingsloket beta". Deze afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Advies:
Op de pagina staat een tabel. In deze tabel zijn vinkjes geplaatst om aan te geven welke waardelijst voor welk omgevingsdocument van toepassing is. Hiervoor wordt het symbool van een vierkantswortel ("√") gebruikt. Deze wordt ook zo voorgelezen.

Annoteren vrije tekststructuur

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Het doel van annoteren". Het tekstalternatief is "lvbb naar dso". Deze complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Toepassen van annoteren". Het tekstalternatief is "Gemeente". Deze complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

Annoteren

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Annotatiemogelijkheden per omgevingsdocument". Het tekstalternatief is "Annotatietabel omgevingsdocumenten". Deze complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Annoteren juridische regels". Het tekstalternatief is "schematische weergave van annoteren één of meerdere juridische regels in een regeltekst". Deze complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Annoteren tekstdeel". Het tekstalternatief is "schematische weergave annoteren meerdere tekstdelen binnen en divisie". Deze complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

Tekststructuur

Op de website staat een afbeelding in het onderdeel "Opbouw van tekststructuren". Het tekstalternatief is "Artikelstructuur en vrijetekststructuur". Deze afbeelding die puur decoratief is kan niet worden genegeerd door hulptechnologie. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief dat juist niet beschrijft wat er op de afbeelding te zien. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Een afbeelding kan worden genegeerd op een aantal manieren zoals met een leeg alt-attribuut (alt="").

Lessons learned (PDF)

In het document staat op iedere pagina een logo (of tekst) in de linkerbovenhoek. ("Aan de slag met de omgevingswet".) Deze afbeelding die informatie overdraagt heeft geen tekstalternatief. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Markeer afbeeldingen die informatie overdragen als Figuur/Figure en voeg een beschrijvend tekstalternatief toe.

In het document zijn de koppen gemarkeerd als afbeeldingen. Bijvoorbeeld op pagina 1 de tekst "Lessons Learned", op pagina 2 "Welkom bij de sessie 'Lessons Learned'", enz. Deze afbeeldingen die informatie overdragen hebben geen tekstalternatief. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Markeer afbeeldingen die informatie overdragen als Figuur/Figure en voeg een tekstalternatief toe.

In het document op pagina 4 staat een tekst in een kader. Deze afbeelding die informatie overdraagt heeft geen tekstalternatief. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Markeer afbeeldingen die informatie overdragen als Figuur/Figure en voeg een tekstalternatief toe.

In het document op pagina 5, 6, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 staan afbeeldingen. Deze afbeeldingen die informatie overdragen hebben geen tekstalternatief. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Markeer afbeeldingen die informatie overdragen als Figuur/Figure en voeg een tekstalternatief toe.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.2.2
Werkplaats programma

Op de pagina staan 3 filmpjes. Deze filmpjes hebben ondertitels. De ondertitels zijn niet volledig omdat de gesproken tekst niet volledig is overgenomen. De ondertitels zijn automatisch gegenereerd. Dit zorgt voor onvolledigheden en onjuistheden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Voeg volledige ondertitels toe aan alle filmpjes. Ondertitels voor doven en slechthorenden bevatten alle gesproken tekst en beschrijven alle belangrijke geluiden.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.2.3
Werkplaats programma

Op de pagina staan 3 filmpjes. Deze fimpjes hebben geen audiodescriptie of toegankelijk alternatief. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Voeg een audiodescriptie toe aan alle filmpjes. Zorg dat de belangrijke beelden en de belangrijke tekst wordt beschreven. Of voeg een toegankelijk alternatief toe, zoals een volledig transcript.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.2.5
Werkplaats programma

Op de pagina staan 3 filmpjes. Deze filmpjes hebben geen audiodescriptie. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Voeg een audiodescriptie toe aan alle filmpjes. Zorg dat de belangrijke beelden en de belangrijke tekst worden beschreven.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen 
Hoe te voldoen aan Info en relaties 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.1

Op de website staat een zoekveld in de header. Dit formulierelement heeft geen label. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef formulierelementen een label. Gebruik het <label>-element en koppel het element aan het formulierelement.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld. Dit formulierelement heeft geen label. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef formulierelementen een label. Gebruik het <label>-element en koppel het element aan het formulierelement.

Waardelijsten

Op de pagina staat een tabel. De tabelkoppen worden dikgedrukt weergegeven. Deze tabelkoppen zijn in de code niet opgemaakt als tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Annoteren vrije tekststructuur

Op de pagina staan de teksten "Structuur annotatie" en "Locatiegebonden annotatie" in het onderdeel "Soorten annotaties". Deze teksten die er uit zien als een kop, zijn in de code niet opgemaakt als kop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Artikelstructuur

Op de pagina staat een tabel in het onderdeel "Artikelstructuur". De tabelkoppen worden dikgedrukt weergegeven. Deze tabelkoppen zijn in de code niet opgemaakt als tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Op de pagina staan de teksten "Instructieregel", "Omgevingswaarderegel" en "Regel voor iedereen" in het onderdeel "Type juridische regel". Deze teksten die er uit zien als een kop, zijn in de code niet opgemaakt als kop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Op de pagina staat een tabel in het onderdeel "Type juridische regel". De tabelkoppen zijn in de code niet opgemaakt als tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Tekststructuur

Op de pagina staan de teksten "Het lichaam" en "Artikel- en beleidsteksten" in het onderdeel "Opbouw van tekststructuren". Deze teksten die er uit zien als een kop, zijn in de code niet opgemaakt als kop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Werkplaats programma

Op de pagina staat een tabel. Deze tabelkoppen zijn in de code niet opgemaakt als tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Lessons learned (PDF)

In het document staan veel teksten die een kop zijn, maar niet zijn opgemaakt met een kop-markering. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste markering voor koppen.

In het document staan veel lijsten die een lijst zijn, maar niet zijn opgemaakt met een lijst-markering. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste markering voor lijsten.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.2
Zoeken

Op de pagina staan zoekresultaten. De zoekresultaten bestaan uit een label, een datum, een kop en een tekst. Het label en de tekst staan in de code boven de kop. De volgorde van onderdelen op de pagina klopt in de code niet. Content die inhoud is van een kop staat in de code buiten deze kop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Plaats content op de juiste plaats in de code zodat de inhoud op een correcte en logische volgorde gelezen kan worden.

Lessons learned (PDF)

In het document op pagina 5, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27 en 28 wordt eerst de content voorgelezen en daarna pas de bijbehorende kop. De leesvolgorde is niet juist ingesteld. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Zorg dat alle content op een correcte en logische volgorde wordt meegenomen in de leesvolgorde.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.3.3
Waardelijsten

Op de pagina staat de instructie "Door linksboven op de pijltjes te klikken wordt de tabel alfabetisch gesorteerd en staan de verschillende versies van de waardelijst onder elkaar. Zie de rode cirkel in onderstaand figuur." Deze instructie om content te begrijpen gebruikt alleen visuele locatie, vorm en kleur. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind of slechtziend zijn. Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit een zintuiglijke eigenschap.

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Weergavestand 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen 
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.1
Beginpagina (home)

Op de pagina staan links met de linktekst "Lees verder" in het onderdeel "Actueel". Hier wordt alleen kleur gebruikt om links van de omliggende tekst te onderscheiden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur. Gebruik bijvoorbeeld ook onderstreping van de linktekst.

Nieuwsoverzicht

Op de pagina staan links met de linktekst "Lees verder". Hier wordt alleen kleur gebruikt om links van de omliggende tekst te onderscheiden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur. Gebruik bijvoorbeeld ook onderstreping van de linktekst.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.3

Op de website staat een cookiemelding. In deze cookiemelding staan 2 knoppen. Tekst op deze knoppen heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4,3:1 gemeten (#FFFFFF op #2675F1). Tekst heeft niet genoeg contrast. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Zoeken

Op de pagina staan datums bij de zoekresultaten. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Annoteren vrije tekststructuur

Op de pagina staat een informatieve afbeelding in het onderdeel "Het doel van annoteren". Tekst op deze afbeelding heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,4:1 gemeten (#FFFFFF op #B3A1C6 (benadering)). Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#F4D9D3 op #DF9490 (benadering)). Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#C6E5FF op #558DD6 (benadering)). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Op de pagina staat een informatieve afbeelding in het onderdeel "Toepassen van annoteren". Tekst op deze afbeelding heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#FFFFFF op #8ABE37 (benadering)). Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#FFFFFF op #97BF0D (benadering)). Contrastverhouding van 4,4:1 gemeten (#FFFFFF op #338833 (benadering)). Contrastverhouding van 1,3:1 gemeten (#DDEBC0 op #BDD794 (benadering)). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Annoteren

Op de pagina staat een informatieve afbeelding in het onderdeel "Annoteren juridische regels". Tekst op deze afbeelding heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#FFFFFF op #8ABE37 (benadering)). Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#FFFFFF op #96BF0D (benadering)). Contrastverhouding van 4,4:1 gemeten (#FFFFFF op #338833 (benadering)). Contrastverhouding van 1,3:1 gemeten (#DDEBC0 op #BDD794 (benadering)). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Op de pagina staat een informatieve afbeelding in het onderdeel "Annoteren tekstdeel". Tekst op deze afbeelding heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#FFFFFF op #8ABE37 (benadering)). Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#FFFFFF op #96BF0D (benadering)). Contrastverhouding van 4,4:1 gemeten (#FFFFFF op #338833 (benadering)). Contrastverhouding van 1,3:1 gemeten (#DDEBC0 op #BDD794 (benadering)). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Lessons learned (PDF)

In het document op pagina 5 staan witte teksten op een gekleurde achtergrond. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (blauw #FFFFFF op #00B0F0 (benadering)). Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (groen #86BC25 op #FFFFFF (benadering)). Tekst heeft niet genoeg contrast. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

In het document op pagina 11en 13 staan gekleurde teksten. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (blauw #00B0F0 op #FFFFFF (benadering)). Tekst heeft niet genoeg contrast. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

In het document op pagina 31 staan gekleurde teksten. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (blauw #00B0F0 op #FFFFFF (benadering)). Contrastverhouding van 2,9:1 gemeten (groen #00B050 op #FFFFFF (benadering)). Contrastverhouding van 2,9:1 gemeten (blauw #6198DA op #FFFFFF (benadering)). Tekst heeft niet genoeg contrast. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.5
Annoteren

Op de pagina staat een afbeelding van een tabel. Deze afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen. Dezelfde visuele weergave kan ook worden bereikt met eenvoudige HTML en CSS. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren zoals bezoekers die slechtziend zijn. Gebruik geen afbeelding van tekst maar echte tekst.

Lessons learned (PDF)

In het document zijn de koppen gemarkeerd als afbeeldingen. Bijvoorbeeld op pagina 1 de tekst "Lessons Learned", op pagina 2 "Welkom bij de sessie 'Lessons Learned'", enz. Dit zijn afbeeldingen van tekst. Afbeeldingen van tekst worden gebruikt om informatie over te brengen. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren zoals bezoekers die slechtziend zijn. Gebruik geen afbeelding van tekst maar echte tekst.

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen 
Hoe te voldoen aan Reflow 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 1.4.11

Op de website staat een zoekveld in de header. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CCCCCC tegen #FFFFFF). Er is niet genoeg contrast gebruikt voor componenten van de gebruikersinterface. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Op de website staat een invoerveld in het onderdeel "Updates per e-mail ontvangen?". Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CCCCCC tegen #FFFFFF). Er is niet genoeg contrast gebruikt voor componenten van de gebruikersinterface. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CCCCCC tegen #FFFFFF). Er is niet genoeg contrast gebruikt voor componenten van de gebruikersinterface. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Tekstafstand 

Resultaat van de sample:
Voldoende
1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen 
Hoe te voldoen aan Toetsenbord 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.1.1

Op de website staat een cookiemelding. Deze cookiemelding heeft een sluiten-knop ("x"). Dit bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.1
Lessons learned (PDF)

In het document zijn geen koppen gemarkeerd. De koppenstructuur in het document is niet toereikend om blokken met content te kunnen omzeilen. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen 
Hoe te voldoen aan Paginatitel 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.2
Lessons learned (PDF)

Het document heeft geen titel. Er is geen titel ingevuld. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis. Geef documenten een titel die het onderwerp of doel van van het document beschrijft.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.3

Op de pagina staat een cookiemelding. De inhoud van de cookiemelding staat als laatste in de focusvolgorde. Dit onderdeel hoort als eerste de focus te krijgen. De focus volgorde is niet juist. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg dat de volgorde waarin componenten de focus krijgen logisch is.

Op de pagina staat een zoekveld als wordt herschaald. De focus volgorde gaat door dit zoekveld als deze nog is dichtgeklapt. De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

Op de pagina staat een hamburgermenu als wordt herschaald. De focus volgorde gaat door het menu als deze nog is dichtgeklapt. De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.4
Beginpagina (home)

Op de pagina staan links met de linktekst "Lees verder" in het onderdeel "Actueel". Deze links zijn zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst. (Bijvoorbeeld: "Lees meer over Update publicatie standaarden: A'''-release".)

Zoeken

Op de pagina staan links met de linkteksten "Bekijk dit thema", "Lees meer" en "Lees dit artikel". Deze links zijn zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

Nieuwsoverzicht

Op de pagina staan links met de linktekst "Lees verder". Deze links zijn zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.5
Lessons learned (PDF)

In het document zijn geen inhoudsopgave of bladwijzers gebruikt. Hoofdstukken zijn niet op meerdere manieren te vinden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking. Zorg voor verschillende manieren om een hoofdstuk te bereiken.

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen 
Hoe te voldoen aan Koppen en labels 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.4.7

Op de website is de indicator van de toetsenbordfocus niet of nauwelijks zichtbaar omdat het wordt verborgen in de code. (CSS: a, button, input, select: { outline: 0; }). Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering 

Resultaat van de sample:
Voldoende
2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen 
Hoe te voldoen aan Label in naam 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 2.5.3

Op de website staat een logo in de header. Deze afbeelding is ook een link. Het tekstalternatief is "Home". De zichtbare tekst is "Wegwijzer TPOD". De zichtbare tekst van dit bedieningselement komt niet voor in de toegankelijke naam. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware. Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

Op de website staat een zoekveld in de header. De zichtbare tekst is "Waar ben je naar op zoek". Deze zichtbare tekst komt niet voor in de toegankelijke naam van het element. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware. Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld. De zichtbare tekst is "Waar ben je naar op zoek". Deze zichtbare tekst komt niet voor in de toegankelijke naam van het element. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware. Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.1.1
Lessons learned (PDF)

In het document is de taal ingesteld op Engels ("en-GB"). De tekst is in het Nederlands. De taal van het document is niet juist ingesteld. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef de standaard taal van het document aan in de instellingen.

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij input 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende
3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.2.4
Waardelijsten

Op de pagina staat een tabel. In de tabel worden onderdelen die relevant geïdentificeerd met een "vierkantswortel". Op andere pagina's wordt dit op een andere manier aangepakt. Componenten met dezelfde functionaliteit worden niet steeds hetzelfde geïdentificeerd. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve of visuele beperking. Geef onderdelen die dezelfde functie hebben steeds dezelfde naam of beschrijving.

Artikelstructuur

Op de pagina staat een tabel in het onderdeel "Type juridische regel". In de tabel worden onderdelen die relevant geïdentificeerd met een "X". Op andere pagina's wordt dit op een andere manier aangepakt. Componenten met dezelfde functionaliteit worden niet steeds hetzelfde geïdentificeerd. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve of visuele beperking. Geef onderdelen die dezelfde functie hebben steeds dezelfde naam of beschrijving.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Fout identificatie 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.3.1

Op de website staat een invoerveld in het onderdeel "Updates per e-mail ontvangen?". Bij het niet invullen maar wel insturen van het formulier verschijnt een foutmelding. De foutmelding is in de code niet gekoppeld aan het onderdeel waar de fout zit. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Zorg dat foutmeldingen in de code zijn gekoppeld aan het bijbehorende formulierelement. Een foutmelding kan op een aantal manieren worden gekoppeld, zoals met een aria-describedby-attribuut.

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen 
Hoe te voldoen aan Labels of instructies 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 3.3.2

Op de website staat een invoerveld in het onderdeel "Updates per e-mail ontvangen?". Dit formulierelement heeft geen zichtbaar label. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking en bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Zorg voor zichtbare labels.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld. Dit zoekveld heeft geen zichtbaar label. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking en bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Zorg voor zichtbare labels.

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Parsen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.1
Zoeken

De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd. De ID-attributen "block-search", "views-exposed-form-global-search-base", "edit-text--2", "edit-sort-by--2", "edit-actions--2" en "edit-submit-global-search--2" zijn niet uniek op de webpagina. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Zorg dat de code kan parsen. Gebruik volledige begin- en eindtags; gebruik elk ID-attribuut maar één keer per webpagina; en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.2

Op de website staat een cookiemelding. Deze cookiemelding heeft een sluiten-knop ("x"). Deze afbeelding die ook een knop is heeft geen tekstalternatief. Deze knop heeft geen linktekst. De naam is niet ingesteld in de code. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën. Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen. Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

Op de website staat een zoekveld in de header. Dit zoekveld heeft geen label. De naam is niet ingesteld in de code. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën. Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen. Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

Op de pagina staat een hamburgermenu als wordt herschaald. Dit menu kan uitvouwen en samenvouwen. Deze waarde is niet ingesteld in de code. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën. Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.

Zoeken

Op de pagina staat een zoekveld. Dit zoekveld heeft geen label. De naam is niet ingesteld in de code. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën. Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen. Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

Werkplaats programma

Op de pagina staan 3 filmpjes. Deze filmpjes zijn geplaatst met een <iframe>-element. Er is geen title-attibuut aan de <iframe>-elementen toegevoegd. De naam is niet ingesteld in de code. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van user agents zoals oudere browsers en hulptechnologieën. Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen. Zorg dat het onderwerp of doel van een <iframe>-element wordt beschreven in het title-attribuut.

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen 
Hoe te voldoen aan Statusberichten 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende
Bevindingen voor 4.1.3

Op de website staat een invoerveld in het onderdeel "Updates per e-mail ontvangen?". Bij het niet invullen maar wel insturen van het formulier verschijnt een foutmelding. Deze foutmelding is een statusbericht. Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan een statusbericht. Er is geen informatie over fouten beschikbaar voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juist rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg het role=”alert”-attribuut toe.

Sample met getoetste pagina’s

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 97)
 • Mozilla Firefox (versie 96)
 • Microsoft Edge (versie 96)
 • Apple Safari (versie 15)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), Adobe Acrobat Pro DC, NVDA en VoiceOver.

Informatie over WCAG 2.1