Audit testrapport

Resultaten van audit uitgevoerd door WCAG.nl, Ada Luppen

Gegevens

 • Evaluatierapport voor Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (https://www.netwerkplatteland.nl/)
 • Lydia Bakker
 • 4 december 2020
 • WCAG 2.1 AA
 • Nulmeting
 • Versie: 1.0

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd en volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 4 december 2020.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 31 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van hoge kwaliteit, er is goed rekening gehouden met contrast en toetsenbordtoegankelijkheid. Toch zijn er een paar problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van de gevonden problemen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke website van Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma
  • Alle pagina's op https://www.netwerkplatteland.nl/ (URI-basis)
  • Alle pagina’s op https://projecten.netwerkplatteland.nl/ (dezelfde stijlkenmerken)
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA  (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor WCAG 2.1 AA, volledige audit
PrincipeNiveau ANiveau AA
1. Waarneembaar5/97/11
2. Bedienbaar10/140/3
3. Begrijpelijk4/54/5
4. Robuust0/21/1
Totaal19/3012/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1

Onderaan de pagina staan 5 logo's die ook links zijn naar andere websites. Deze logo's hebben geen tekstueel alternatief. Deze afbeeldingen zijn ook links en hebben daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de links beschrijft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst. Bezoekers die hiervan gebruik maken weten niet waar de link naar verwijst. (Zie ook 2.4.4 en 4.1.2)

Op de pagina's van https://projecten.netwerkplatteland.nl/ staat een logo. Het tekstueel alternatief van het logo "Netwerk Platteland" is onvoldoende beschrijvend. Beschrijf in het tekstueel alternatief ook wat er te zien is op de afbeelding "Plattelands Ontwikkelings Programma Regiebureau" en wat het doel van de link is. (Zie ook 2.5.3.)

Beginpagina (home)

Het tekstueel alternatief van het logo "Netwerk Platteland" is onvoldoende beschrijvend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Beschrijf in het tekstueel alternatief ook wat er te zien is op de afbeelding "Plattelands Ontwikkelings Programma Regiebureau."

Sitemap

404

Het tekstueel alternatief van het logo "Netwerk Platteland" is onvoldoende beschrijvend voor de bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Beschrijf in het tekstueel alternatief ook wat er te zien is op de afbeelding "Plattelands Ontwikkelings Programma Regiebureau."

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Onderaan de pagina staat een complexe afbeelding. Deze afbeelding is noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën moeten deze informatie ook krijgen. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Een tekstueel alternatief voor een <img>-element wordt gegeven met behulp van het alt-attribuut. Beschrijf in de alt-tekst wat er op de afbeelding te zien is. Voeg ook de uitgeschreven tekst onder de afbeelding toe.

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Op deze pagina staan 5 afbeeldingen. Deze afbeeldingen kunnen als decoratief worden beoordeeld omdat ze in dezelfde link staan met de teksten onder de afbeeldingen. Formeel is dit geen fout, maar nu wordt de linktekst twee keer voorgelezen aan de bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Decoratieve afbeeldingen horen door hulptechnologieën te worden genegeerd. Laat het alt-attribuut dan leeg.

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Op deze pagina staat een infographic "Jonge landbouwers-regeling JoLa." Deze afbeelding heeft geen tekstueel alternatief. Deze afbeelding is wel noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën moeten deze informatie ook krijgen. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Een tekstueel alternatief voor een <img>-element wordt gegeven met behulp van het alt-attribuut. Beschrijf in de alt-tekst wat er op de afbeelding te zien is. Voeg ook de uitgeschreven tekst onder de afbeelding.

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

In de tabel met zoekresultaten op deze pagina staan afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben het bestandsnaam als tekstueel alternatief. Dit tekstueel alternatief is onvoldoende beschrijvend. Deze afbeeldingen dragen geen informatie over en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeeldingen kunnen daarom ook als decoratief worden beoordeeld. Zij horen genegeerd te worden door hulptechnologieën. Laat het alt-attribuut dan leeg.

Agricorder TM DNA veldtest..

Aan de rechterkant op deze pagina staat een afbeelding. Deze afbeelding heeft een tekstueel alternatief "Agricorder.jpg" dat onvoldoende beschrijvend is. Deze afbeelding draagt geen informatie over en is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeelding kan daarom ook als decoratief worden beoordeeld en hoort genegeerd te worden door hulptechnologieën. Laat het alt-attribuut dan leeg.

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Aan de rechterkant op deze pagina staat een afbeelding. Deze afbeelding heeft een tekstueel alternatief "IDA.jpg" dat onvoldoende beschrijvend is. Deze afbeelding draagt geen informatie over en is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeelding kan daarom ook als decoratief worden beoordeeld en hoort genegeerd te worden door hulptechnologieën. Laat het alt-attribuut dan leeg.

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

De afbeeldingen in dit document zijn niet gemarkeerd als afbeeldingen. De afbeeldingen hebben ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Op pagina 1 staat een logo. Een logo is informatief. Het logo heeft hier geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Er zijn een hoop informatieve afbeeldingen maar deze heeft geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

Er zijn een hoop decoratieve afbeeldingen maar deze wordt niet genegeerd door hulptechnologieën. Decoratieve afbeeldingen horen eigenlijk door hulptechnologieën te worden genegeerd.

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

Op pagina 1 staat een logo. Een logo is informatief. Het logo heeft hier geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

LEADER Weidse Veenweiden PDF

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen 
Hoe te voldoen aan Info en relaties 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1

Onderaan de pagina staan 5 logo's. Direct boven deze logo's staat een lege <h2>.

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Op deze pagina staat een h3 koptekst "Inspiratie: LEADER (sociaal economische ontwikkeling van het platteland)." Deze kop heeft formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Op deze pagina staat de tabel met maatregelen. In deze tabel ontbreken de tabelkoppen. Hierdoor kan de relatie tussen de cellen niet goed worden overgebracht voor hulptechnologieën. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element. <strong>-elementen horen hiervoor niet te worden gebruikt.

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

Onder de koptekst "2019" > "Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw 21 november" en boven de afbeelding staat een lijst element <ul>. Dit lijst element heeft geen content.

Onder de koptekst "2019" > "Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw 21 november" en onder de koptekst "Presentaties" staat een lijst element <ul>. Dit lijst element heeft geen content.

Onder de koptekst "2019" > "Nationale netwerkconferentie 21 november" > "Planaire deel" staat een lege h3 kop. Gebruik koppen voor het overbrengen van de structuur en niet voor de vormgeving.

Onder de koptekst "2019" > "Landelijke LEADER-dag 13 september" en onder de kopteksten "Projectbezoek", "Workshops" en "Paneldiscussie" staat een lijst element <ul>. Dit lijst element heeft geen content.

Onder de kopteksten "Projectbezoek", "Workshops" en "Paneldiscussie" staat een lege h3 kop.

Onder de koptekst "2018" > "Netwerkbijeenkomst Innovatie akkerbouw/vollegrondsgroenten in EU-perspectief " staat een lege h3 kop boven de kopteksten "Posterpresentaties", "Presentaties" en "Verslag."

Onder de koptekst "2018" > "EIP-agri workshop water management en landbouw in Spanje 30 en 31 mei" staat een lijst element <ul>. Dit lijst element heeft geen content. Het is ook het geval onder de kopteksten "Bevorderen van grensoverschrijdende kennisuitwisseling" en "De doelstelling van de workshop was."

Onder de koptekst "2018" > "Netwerkbijeenkomst Innovatie in de melkveehouderij in EU-perspectief 12 april" > "Posterpresentaties" staat een lege h3 kop.

Onder de koptekst "2016" > "Najaarsconferentie POP3 17 november" staat een koptekst "Presentaties en verslagen van de verschillende workshops." Onder deze koptekst staat een geordende lijst. Onder de lijst elementen van deze lijst staat een sublijst. Deze sublijst is opgemaakt met streepjes en spaties in plaats van met een lijst element <li>. Hulptechnologie geeft vaak aan hoeveel items er in een lijst staan en biedt de mogelijkheid om de lijst snel over te slaan. Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten.

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Onder de tekst "De verhalen zijn gerangschikt naar POP3-thema" staat een lijst element <ul>. Dit lijstelement heeft geen content.

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

De ongeordende lijst met 5 thema's op deze pagina wordt gesplitst in twee aparte lijsten. Dit kan verwarrend zijn voor de gebruikers van hulptechnologieën. Zorg dat de lijst elementen in één ongeordende lijst staan en gesplitst worden met CSS.

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Op deze pagina staat een tabel met zoekresultaten. Deze tabel heeft drie kolommen met een afbeelding, het project en de omschrijving. De eerste kolom waar de afbeeldingen staan heeft geen ingevulde tekst bij de tabelkop. De afbeeldingen in deze kolom zijn decoratief en horen niet voorgelezen te worden door de voorleessoftware. Vervang de tabelkop <th> met een tabelcel <td>.

Agricorder TM DNA veldtest..

Op deze pagina staat de tekst "Website." Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Op deze pagina staat de tekst "Website." Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijk. Gebruik hierbij de juiste semantische tags.

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

De lijsten in dit document zijn niet gemarkeerd als lijsten.

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

De lijsten in dit document zijn niet gemarkeerd als lijsten. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het lijsten juist te begrijpen.

LEADER Weidse Veenweiden PDF

Op pagina 2 staat de tekst onder "Wat is de LEADER-aanpak?" Deze tekst heeft niet de functie van een kop maar is wel gemarkeerd als kop. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.2

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Op pagina 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15-17, 19-24, 28-31, 33-35, 37, 38 is de leesvolgorde niet logisch ingesteld. Zorg ervoor dat de leesvolgorde logisch is zodat hulptechnologieën de goede volgorde kunnen volgen.

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

LEADER Weidse Veenweiden PDF

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Weergavestand 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen 
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.1

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Op pagina 7, 12, 17, 23, 35 staat een staafdiagram. In deze onderdelen wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

Op pagina 13, 14, 18, 24, 30, 36 staat een cirkel diagram. In deze onderdelen wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Op pagina 30 staat een landkaart. In dit onderdeel wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

Onder de functies van de medewerkers staat de tekst "Regiebureau." Deze tekst heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,84:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Op deze pagina staat een infographic. Deze infographic heeft onvoldoende contrast.
De gele tekst op de witte achtergrond heeft de contrastverhouding van 1,4:1 (#FFD80B op #FFFFFF).

De witte tekst op de gele achtergrond heeft de contrastverhouding van 1,3:1 (#FFFFFF op #FFE141).

De blauwe tekst op de gele achtergrond heeft de contrastverhouding van 3,8:1 (#0073AA op #F9DD3C).

De gele tekst op de kaart van Nederland heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,9:1 gemeten op de lichtblauwe achtergrond (#F9DD3C op #65A9CC).

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

De tekst "Platteland Ontwikkelings Programma" op pagina 1 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3:1 gemeten (#0073A9 op #C0C4DA).

De blauwe tekst op witte achtergrond op pagina 2, 7, 12, 17, 23, 29, 33, 35 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4.3:1 gemeten (#3B80AA op #FFFFFF).

De blauwe link tekst op witte achtergrond op pagina 6, 7, 12 ,40, 42, 46 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4.4:1 gemeten (#2380AB op #FFFFFF).

De blauwe tekst op blauwe achtergrond op pagina 13-15, 18, 24, 30, 43, 44 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4.4:1 gemeten (#2380AB op #FFFFFF).

De gele tekst op witte achtergrond op pagina 16 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.3:1 gemeten (#FEE03F op #FFFFFF).

De witte tekst op gele achtergrond op pagina 16 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.3:1 gemeten ( #FFFFFF op #FEE03F).

De blauwe tekst op gele achtergrond op pagina 16 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4:1 gemeten (#0071B9 op #FEE03F).

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

De gele tekst op "Colofon" op pagina 15 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.4:1 gemeten (#FEDB00 op #FFFFFF).

De gele tekst op de landkaart op pagina heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.4:1 gemeten (#DECA37 op #457143).

De blauwe link tekst op de gele achtergrond op pagina 19, 20, 25, 27, 33, 36, 40 en 41 hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.4:1 gemeten (#DECA37 op #457143).

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen 
Hoe te voldoen aan Reflow 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.10

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Inhoud moet kunnen worden vergroot zonder dat er iets wegvalt of dat horizontaal scrollen voorkomt. Het woord "Netwerkbijeenkomst" wordt na het herschalen aan de rechterkant afgesneden. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Bij de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 400% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit en inhoud.

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

De inhoud kan niet worden vergroot zonder dat er iets wegvalt. De koptekst "POP3-projectenoverzicht" wordt na het herschalen aan de linkerkant afgesneden. Hierdoor is niet dezelfde informatie beschikbaar. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Bij de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 400% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit en inhoud.

De labels "Onderwerp" en "Sector" van de keuzelijsten worden na het herschalen over elkaar geplaatst.

De placeholder teksten "- Alle" in de keuzelijsten worden na het herschalen verkort tot "-Al".

De tekst op de pagina wordt na het herschalen aan de linker en de rechterkant afgesneden.

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

De inhoud kan niet worden vergroot zonder dat er iets wegvalt. De label "POP3 maatregel" van de keuzelijst komt na het herschalen achter de keuzelijst van de regio te staan.

De labels "Onderwerp" en "Sector" van de keuzelijsten worden na het herschalen over elkaar geplaatst.

De placeholder teksten in de keuzelijsten worden niet volledig weergegeven.

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

De hoverkleur van de datumselectie heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#CCE0F1 op #FFFFFF).

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

De hoverkleur van de uitklappen en inklappen knop van de accordeon heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#E6C400 op #F3F3F3).

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

De hoverkleur van de uitklappen en inklappen knop van de accordeon heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#E6C400 op #F3F3F3).

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Het gele hamburger menu heeft onvoldoende contrast.
Contrastverhouding van 1.4:1 gemeten (#FEDA00 op #FFFFFF).

De groene kleur op de staaf diagramen op pagina 7,12,17,23,29 en 35 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.2:1 gemeten (#85BF46 op #FFFFFF).

De gele kleur op de staaf diagramen op pagina 12 en 35 heeft onvoldoende contrast.
Contrastverhouding van 1.3:1 gemeten (#FEE03F op #FFFFFF).

De gele kleur op de cirkel diagramen op pagina 13,14,18,24,30,36, heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.1:1 gemeten (#FEE03F op #E8EFF4).

De licht groene kleur op de cirkel diagramen op pagina 13,14,18,24,30,36 heeft onvoldoende contrast.
Contrastverhouding van 1.2:1 gemeten (#D1E5B7 op #E8EFF4).

De grijs groene kleur op de cirkel diagramen op pagina 13,14,18,24,30,36 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.3:1 gemeten (#8DA689 op #E8EFF4).

De groene kleur op de cirkel diagramen op pagina 13,14,18,24,30,36 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.9:1 gemeten (#85BF46 op #E8EFF4).

De paarse kleur op de cirkel diagramen op pagina 13,14,18,24,30,36 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.9:1 gemeten (#8C88B7 op #E8EFF4).

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Tekstafstand 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.13

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Het zoekveld dat opent op toetsenbordfocus verbergt een deel van het broodkruimelpad. Het veld kan alleen gesloten worden door het verplaatsen van toetsenbordfocus. Er bestaat geen andere mechanisme (Escape toets) om het zoekveld af te sluiten.

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

Het zoekveld dat opent op toetsenbordfocus verbergt een deel van het broodkruimelpad. Het veld kan alleen gesloten worden door het verplaatsen van toetsenbordfocus. Er bestaat geen andere mechanisme (Escape toets) om het zoekveld af te sluiten.

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen 
Hoe te voldoen aan Toetsenbord 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen 
Hoe te voldoen aan Paginatitel 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

De titel van het document is “Agrarisch waterbeheer”. Deze titel beschrijft niet het onderwerp of het doel van het document. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

De titel van het document is “-”. Deze titel beschrijft niet het onderwerp of het doel van het document. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

LEADER Weidse Veenweiden PDF

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4

Onderaan de pagina staan 5 logo's die ook links zijn naar andere websites. Deze logo's hebben geen tekstueel alternatief. Deze afbeeldingen zijn ook links en hebben daarom een tekstueel alternatief nodig dat het doel van de links beschrijft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst. Bezoekers die hiervan gebruik maken van hulptechnologieën weten niet waar de link naar verwijst.

Beginpagina (home)

Onderaan op de pagina staan 4 links naar de sociale media. De teksten van deze links beschrijven niet voldoende wat het doel van de link is. De links verwijzen bijvoorbeeld naar de Facebookpagina van Netwerk Platteland. Dit is niet duidelijk uit de linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Onder de koptekst "Nieuwsbrief 8" staat een lijst met links. Deze links zijn skiplinks die verwijzen naar de artikelen op de pagina. Dit is niet duidelijk uit de linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft of dat doel is af te leiden uit de direct omringende tekst van de link.

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

Advies: Onder de koptekst “2019” > “Netwerkbijeenkomst Preciesielandbouw 21 november” in de lijstitem “Presentatie: Diverse precisielandbouwprojecten…” staat een link die om een spatie is geplaatst. Dit is geen duidelijke link voor de bezoekers van de website. Deze link leidt naar een 404 pagina. Verwijder deze link uit de code.

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen 
Hoe te voldoen aan Koppen en labels 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.6

Er is een lege <h2> kop boven de logo's van het Netwerk Platteland, het Europees Landbouwfonds, enz. Een kop moet de content die onder de kop staat omschrijven. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst van alle koppen om over een pagina te navigeren.

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Op deze pagina staat een koptekst "Inspiratie: LEADER (sociaal economische ontwikkeling van het platteland)." Deze koptekst heeft formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

Onder de koptekst "2019" > "Nationale netwerkconferentie 21 november" > "Planaire deel" staat een lege h3 kop. Koppen moeten de content die onder de kop staat omschrijven.

Onder de kopteksten "Projectbezoek", "Workshops" en "Paneldiscussie" staat een lege h3 kop.

Onder de koptekst "2018" > "Netwerkbijeenkomst Innovatie akkerbouw/vollegrondsgroenten in EU-perspectief " staat een lege h3 kop boven de kopteksten "Posterpresentaties", "Presentaties" en "Verslag."

Onder de koptekst "2018" > "Netwerkbijeenkomst Innovatie in de melkveehouderij in EU-perspectief 12 april" > "Posterpresentaties" staat een lege h3 kop.

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen 
Hoe te voldoen aan Label in naam 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3

Op de pagina's van https://projecten.netwerkplatteland.nl/ staat een logo. Het tekstueel alternatief van het logo "Netwerk Platteland" komt niet overeen met de tekst dat op het logo vermeld staat. De tekst "Plattelands Ontwikkelings Programma Regiebureau" staat er niet bij. De naam bevat hier niet de tekst die wordt weergegeven. Dit is wel belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Hierdoor is het moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.

Beginpagina (home)

Het tekstueel alternatief van het logo "Netwerk Platteland" is onvoldoende beschrijvend voor de bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Beschrijf in het tekstueel alternatief ook wat er te zien is op de afbeelding "Plattelands Ontwikkelings Programma Regiebureau."

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.1

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Agricorder TM DNA veldtest..

De taal van de pagina is ingesteld in het Engels. Dit is niet de taal van de pagina. Geef in de code aan wat de taal van de website is. Voorleessoftware kan dan de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut op het <html>-element.

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

De taal van de pagina is ingesteld in het Engels. Dit is niet de taal van de pagina. Geef in de code aan wat de taal van de website is. Voorleessoftware kan dan de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut op het <html>-element.

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.2

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

Onder de koptekst "2016" staat de tekst "Studytrip Finland: Short food supply chains in the Netherlands 2 december." Deze tekst is in het Engels maar het wordt niet dusdanig gemarkeerd in de code.

In transitie

De tekst “a man on the moon ambition” is in het Engels maar het wordt niet dusdanig gemarkeerd in de code. Geef in de code aan wat de taal is als een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de website. Dan kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut.

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

Agricorder TM DNA veldtest..

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

LEADER Weidse Veenweiden PDF

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij input 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Fout identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen 
Hoe te voldoen aan Labels of instructies 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Parsen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.1

Beginpagina (home)

Contact

Sitemap

404

Zoeken

Actueel

Gebiedsaanpak voor kennis..

Nieuwsbrief 8

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Terugkoppeling activiteiten

Er worden dubbele ID's gebruikt. ID's "sect0", "sect1", "sect2", "sect3", "sect4", "sect5", "sect6" en "sect7" komen meerdere keren voor.

In transitie

Medewerkers

ir. C.W. (Kees) Anker

Inspiratieverhalen

Ui en wortel zaaien..

Wat is POP3

Thema’s POP3

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Plattelandsverordening (ELFPO)

POP3-projectenoverzicht

Niet alle elementen hebben complete start- en eind-tags. Er wordt een <a> element gesloten maar niet geopend.

POP3-projectenoverzicht zoekresultaten

Niet alle elementen hebben complete start- en eind-tags. Er wordt een <a> element gesloten maar niet geopend.

Agricorder TM DNA veldtest..

Niet alle elementen hebben complete start- en eind-tags. Er wordt een <a> element gesloten maar niet geopend.

Rassenveredeling Zetmeelaardappelen

Niet alle elementen hebben complete start- en eind-tags. Er wordt een <a> element gesloten maar niet geopend.

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2019 PDF

Themanummer agrarisch waterbeheer PDF

Agenda en bijlagen CvT 6 december 2019 PDF

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen 
Hoe te voldoen aan Statusberichten 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Sample met getoetste pagina’s

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 87)
 • Mozilla Firefox (versie 83)
 • Microsoft Edge (versie 85)
 • Apple Safari (versie 14.0)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), Adobe Acrobat Pro DC, NVDA en VoiceOver.

Informatie over WCAG 2.1