Audit testrapport

Resultaten van volledige audit uitgevoerd door WCAG.nl, Niek Derksen

Gegevens

 • Evaluatierapport voor de formulieren van Laborijn (https://formulieren.laborijn.nl)
 • Yanouque Brouwer
 • 15 oktober 2021
 • WCAG 2.1 AA
 • Nulmeting
 • Versie: 1.0

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate de website van Laborijn (https://formulieren.laborijn.nl) voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 15 oktober 2021.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 31 van de 50 succescriteria. De website is van redelijke kwaliteit. Op de website is rekening gehouden met contrast, toetsenbordtoegankelijkheid en taal. Toch zijn er nog een paar problemen gevonden. Ook in de gegenereerde PDF zijn nog problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke formulieren van Laborijn
  • Alle pagina's op https://formulieren.laborijn.nl (URI-basis)
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA  (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor WCAG 2.1 AA, volledige audit
PrincipeNiveau ANiveau AA
1. Waarneembaar7/96/11
2. Bedienbaar10/141/3
3. Begrijpelijk3/54/5
4. Robuust0/20/1
Totaal20/3011/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1

Op de website staat een logo in de header. Het tekstueel alternatief is “Logo Kodision - Go to www.kodision.nl”. Dit beschrijft niet wat er op de afbeelding te zien is. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Het logo is ook een link. Het tekstueel alternatief moet dan ook beschrijven waar de link naar verwijst. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er op de afbeelding te zien is en waar de link naar verwijst. Let op: Deze link verwijst naar een andere website.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag (proces)

Stap Gegevens aanvraag:
Op de pagina staat, bij het invullen van het formulier, een kalender-icoon. Deze datumkiezer is een knop. Deze afbeelding wordt niet beschreven in het tekstueel alternatief. Deze afbeelding is ook een knop en heeft daarom een tekstueel alternatief nodig dat beschrijft wat het resultaat is als er op de knop wordt geklikt. Beschrijf in het tekstueel alternatief het resultaat van de actie.

Samenvatting van uw aanvraag Aanvraag individuele inkomenstoeslag (PDF)

Op pagina 1 staat een logo “Laborijn samen werkt”. Een logo is informatief. Het logo heeft geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen 
Hoe te voldoen aan Info en relaties 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, aan de linkerkant een sidebar met alle stappen in het formulier. Deze teksten hebben niet de functie van een kop maar zijn in de code wel opgemaakt met een HTML kop-element. Relaties en structuur op de pagina kan daardoor niet goed door software worden bepaald. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst.

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, aan de linkerkant een sidebar met alle stappen in het formulier. De koppen in het formulier zijn opgemaakt met een <h1>-element. De koppen van de navigatie zijn opgemaakt met een <h2>-element. Structuur op de pagina kan niet goed door software worden bepaald. De volgorde van koppen staat de betekenis van de pagina in de weg. Het gebruik van kopniveaus is niet in een logische volgorde. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze lijst is nu verwarrend. Gebruik de juiste volgorde van kop-elementen voor tekst.

Op de website staan, bij het invullen van een formulier, op verschillende plekken selectievakjes of keuzerondjes die bij elkaar horen. Deze formulierelementen zijn in de code niet gegroepeerd. Formulierelementen moeten gegroepeerd worden zodat software ook de onderlinge relaties kan bepalen. Hiervoor wordt een <fieldset>-element gebruikt. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef het <fieldset>-element een label door een <legend>-element in het <fieldset>-element te plaatsen. Hulptechnologieën gebruiken het <legend>-element alsof het een onderdeel is van het label van de elementen in het <fieldset>-element.

Stap Bevestiging (succes):
Op de website staat, na het insturen van een formulier, een overzicht met informatie. De teksten "Naam formulier", "Datum, tijd" en "Bezoekadres" hebben de functie van een kop maar zijn in de code niet opgemaakt met een HTML kop-element. Relaties en structuur op de pagina kunnen daardoor niet goed door software worden bepaald. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag (proces)

Stap Samenvatting:
Op de pagina staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De teksten "Bankgegevens", "Gegevens Nationaliteit", enz. hebben de functie van een tabelkop. Relaties in de tabel kunnen niet door software worden bepaald. Tabelkoppen zijn in de code niet juist opgemaakt tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Meldformulier fraude (proces)

Stap Samenvatting:
Op de pagina staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De teksten "Wie verdenkt u van fraude?", "Voertuig", enz. hebben de functie van een tabelkop. Relaties in de tabel kunnen niet door software worden bepaald. Tabelkoppen zijn in de code niet juist opgemaakt tabelkop. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

Samenvatting van uw aanvraag Aanvraag individuele inkomenstoeslag (PDF)

In het document staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De tabelkoppen in deze tabellen zijn niet juist gemarkeerd. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Weergavestand 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.5

Stap Uw gegevens:
Op de website staan formulieren. Het doel van de input van invoervelden in deze formulieren kunnen niet door software worden bepaald. Het doel wordt niet in de code aangegeven. Er is geen autocomplete-attribuut toegevoegd in de code. De browser kan deze informatie niet automatisch aanvullen. Invoervelden zoals "Achternaam", "Telefoonnummer" en "E-mailadres" komen wel voor in de lijst van het W3C met invoerdoelen. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die een beperking aan het geheugen hebben en bezoekers met een motorische beperking. Gebruik het autocomplete-attibuut met de juiste invulling op invoervelden die veelgevraagde informatie verzamelen.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen 
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3

Op de website worden, bij het invullen van een formulier, verplichte formuliervelden aangeduid met een asteriks (*). Deze tekst heeft een contrastverhouding van 4:1 (#FF0000 op #FFFFFF). Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben. Sommige bezoekers kunnen moeite hebben om deze tekst te lezen. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag (proces)

Stap Inleiding:
Op de pagina staat de tekst "Velden met een * zijn verplicht." De asteriks (*) heeft een contrastverhouding van 3,6:1 (#008FD5 op #FFFFFF).

Stap Samenvatting:
Op de pagina staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De teksten "Bankgegevens", "Gegevens Nationaliteit", enz. hebben een contrastverhouding van 4,4:1 (#FFFFFF op #797979).

Meldformulier fraude (proces)

Op de pagina staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De teksten "Wie verdenkt u van fraude?", "Voertuig", enz. hebben een contrastverhouding van 4,4:1 (#FFFFFF op #797979).

Samenvatting van uw aanvraag Aanvraag individuele inkomenstoeslag (PDF)

In het document staat een header. De zwarte tekst op groene achtergrond in deze header heeft een contrastverhouding van 4,1:1 (#000000 op #007883 (benadering)). De witte tekst op gele achtergrond in de header heeft een contrastverhouding van 1,7:1 (#FFFFFF op #FBBD50 (benadering)).

In het document staat een overzicht met informatie. Deze informatie staat in een datatabel. De teksten "Bankgegevens", "Gegevens Nationaliteit", enz. hebben een contrastverhouding van 4,4:1 (#FFFFFF op #797979 (benadering)).

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.4

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, aan de linkerkant een sidebar met alle stappen in het formulier. Na het herschalen wordt de tekst vervangen door een lijst met nummers. De pagina kan niet worden herschaald tot 200% zonder verlies van content. Na het herschalen van de pagina valt content weg. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Zorg dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1024x768 zonder verlies van content of functionaliteit.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen 
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen 
Hoe te voldoen aan Reflow 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.10

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, aan de linkerkant een sidebar met alle stappen in het formulier. Na het herschalen wordt de tekst vervangen door een lijst met nummers. De pagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content. Na het herschalen van de pagina valt content weg. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Zorg dat de pagina kan worden herschaalt tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Stap Bevestiging:
Op de website staat, na het invullen van een formulier, een overzicht van ingevulde gegevens. Na het herschalen verschijnt een tweede scroll-richting. De pagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content. Na het herschalen van de pagina valt content weg. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Beginpagina (home)

De pagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt. De content heeft een vaste breedte. Voor bezoekers die slechtziend zijn is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt en zonder een extra scroll-richting verschijnt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen 
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen 
Hoe te voldoen aan Tekstafstand 

Resultaat van de sample:
Voldoende

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.13

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, bij verschillende invoervelden een icoontje voor meer informatie. Bij hover en bij focus van dit icoon verschijnt een tooltip. Deze aanvullende content die zichtbaar wordt bij hover en bij focus kan niet worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen. De content blijft aanwezig en staat in de weg voor bezoekers die moeite hebben met de motoriek of bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de muisaanwijzer of toetsenbordfocus te verplaatsen.

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen 
Hoe te voldoen aan Toetsenbord 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen 
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen 
Hoe te voldoen aan Paginatitel 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2

Op de website staan formulieren. De paginatitel bij deze formulieren is overal "Formulier Laborijn". Deze paginatitel beschrijft het onderwerp of doel van de pagina niet goed. Pagina's hebben een duidelijke paginatitel nodig zodat bezoekers een pagina gemakkelijk kunnen terugvinden. De titel van een pagina wordt gebruikt om de webpagina aan te duiden. Door een goede paginatitel te gebruiken kunnen bezoekers de pagina gemakkelijk terugvinden als er bijvoorbeeld meerdere tabbladen open staan. Geef pagina's een paginatitel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Een goede paginatitel is beknopt, uniek en verandert als een nieuwe pagina wordt ingeladen.

Samenvatting van uw aanvraag Aanvraag individuele inkomenstoeslag (PDF)

De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus volgorde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.3

Op de website staan skiplinks. Deze skiplinks worden gebruikt om direct naar een onderdeel op de pagina te springen. Bij het springen naar het onderdeel "Ga naar Footer" gaat de focus niet mee. Het bijbehorende onderdeel bestaat wel op de pagina maar heeft geen content.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context) 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4

Op de website staat een logo in de header. Het tekstueel alternatief is “Logo Kodision - Ga naar www.kodision.nl”. De link verwijst naar "http://www.laborijn.nl". Het linkdoel kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext is "Logo Kodision - Ga naar www.kodision.nl, Website Laborijn". Dit is erg verwarrend. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Beginpagina (home)

Op de pagina staat de link "Online regelen, overzicht formulieren". De link verwijst naar "http://www.laborijn.nl". Het linkdoel kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext. De linktekst is niet duidelijk genoeg geformuleerd, ook niet in combinatie met de linkcontext. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen 
Hoe te voldoen aan Koppen en labels 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.6

Op de website staan formulieren. Bij de formulierelementen staan icoontjes voor meer informatie bij het invoerveld. Dit icoontje is ook een knop. Het label is "?". Dit label beschrijft niet duidelijk het doel van de knop. Geef knoppen een label waaruit het resultaat van de actie is af te leiden.

Op de website staan formulieren. Tijdens het invullen kunnen de ingevulde gegevens worden gewijzigd met een knop. De tekst op deze knop is "Wijzig". Deze knop komt regelmatig meerdere keren voor op de pagina. Dit label beschrijft niet duidelijk het doel van de knop. Geef knoppen een label waaruit het resultaat van de actie is af te leiden.

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen 
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.7
Aanvraag individuele inkomenstoeslag (proces)

Stap Gegevens aanvraag:
Op de pagina staat, bij het invullen van het formulier, een datumkiezer. De focus indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze knop. De focus indicator is verborgen in de code. Deze content is minder toegankeljik voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg voor een goed zichtbare focus indicator.

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering 

Resultaat van de sample:
Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen 
Hoe te voldoen aan Label in naam 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3

Op de website staat een logo in de header. De zichtbare tekst is "Laborijn samen werkt". De toegankelijke naam wordt bepaald door het tekstueel alternatief. Het tekstueel alternatief is “Logo Kodision - Go to http://www.kodision.nl”. De zichtbare tekst is niet (volledig) toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, een extra navigatie in de header. De derde knop wordt gebruikt om een formulier af te drukken. De zichtbare tekst is "Printen". De toegankelijke naam wordt bepaald door een aria-label en is "Formulier afdrukken in extern tabblad". De zichtbare tekst is niet (volledig) toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

Op de website staan formulieren. Bij velden staat een icoontje voor meer informatie bij een invoerveld. Dit icoontje is ook een knop. De zichtbare tekst is "i". De toegankelijke naam wordt bepaald door verborgen tekst en is "?". De zichtbare tekst is niet (volledig) toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering 

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij focus 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen 
Hoe te voldoen aan Bij input 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Fout identificatie 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.1

Op de website staat, bij het invullen van een formulier, een automatische foutcontrole. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmeldingen zijn niet (direct) in tekst beschreven. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. Een foutmelding moet minimaal in tekst worden beschreven.
De foutmeldingen beschrijven niet wat de fout is. Een foutmelding moet beschrijven welke fout is gevonden zodat bezoekers weten wat er verbeterd moet worden. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking. Zorg dat foutmeldingen beschrijven waar het is gevonden en wat de fout is.

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen 
Hoe te voldoen aan Labels of instructies 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.2
Beginpagina (home)

Op de pagina staat een keuzelijst. Deze keuzelijst heeft geen label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Een label kan op een aantal manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld met een <label>-element. Deze moet wel juist gekoppeld worden aan het invoerveld.

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.3
Contactformulier (proces)

Stap Uw gegevens:
Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een automatische foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmelding bij het invoerveld "E-mailadres" geeft geen suggestie voor verbetering van de invoer. Bij dit invoerveld is vooraf al bekend in welk formaat het ingevuld moet worden. Geef dit ook aan in de foutmelding.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag (proces)

Stap Uw gegevens:
Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een automatische foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmelding bij de invoervelden "BSN", "Telefoonnummer", "E-mailadres" geeft geen suggestie voor verbetering van de invoer. Bij dit invoerveld is vooraf al bekend in welk formaat het ingevuld moet worden. Geef dit ook aan in de foutmelding.

Stap Gegevens aanvraag:
Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een automatische foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmelding bij de invoervelden "Geboortedatum", "Rekeningnummer (IBAN)", "E-mailadres" geeft geen suggestie voor verbetering van de invoer. Bij dit invoerveld is vooraf al bekend in welk formaat het ingevuld moet worden. Geef dit ook aan in de foutmelding.

Aanvraag inzage persoonsgegevens (proces)

Stap Uw gegevens:
Op de pagina staat een formulier. In het formulier is een automatische foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten of dat een invoerveld verkeerd is ingevuld. De foutmelding bij de invoervelden "BSN", "Telefoonnummer", "E-mailadres" geeft geen suggestie voor verbetering van de invoer. Bij dit invoerveld is vooraf al bekend in welk formaat het ingevuld moet worden. Geef dit ook aan in de foutmelding.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen 
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Resultaat van de sample:
Voldoende

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen 
Hoe te voldoen aan Parsen 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.1

Programmeertaal wordt niet toegepast volgens de regels van de taal. Om ervoor te zorgen dat de code goed gelezen kan worden door browsers en hulptechnologie moeten de regels van de programmeertaal (de specificatie) worden gevolgd. In de formulieren komen de volgende fouten voor:
Niet alle elementen hebben complete start- en eind-tags. Er wordt een <h1> gesloten maar niet geopend.

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <h2>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <span>.

De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <style>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <body>.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen 
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2
Beginpagina (home)

Op de pagina staat een keuzelijst. Deze keuzelijst heeft geen label. De naam van dit element kan niet door software worden bepaald.

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen 
Hoe te voldoen aan Statusberichten 

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.3

Op de website staan formulieren. Als een bezoeker niet in aanmerking komt verschijnt een bericht. ("Helaas komt u niet in aanmerking..") Dit is een statusbericht met een informatie over de resultaten van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

Sample met getoetste pagina’s

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 94)
 • Mozilla Firefox (versie 92)
 • Microsoft Edge (versie 94)
 • Apple Safari (versie 15)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), Adobe Acrobat Pro DC, NVDA en VoiceOver.

Informatie over WCAG 2.1