Geef links een linktekst die het doel van de link beschrijft

Geef links op een webpagina een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een beschrijvende linktekst is voor iedereen duidelijker. Zorg dat de linktekst zo is geformuleerd dat bezoekers direct weten waar de link naar verwijst.

Schrijf dus niet:

  • Lees meer. (onduidelijk)
  • LinkedIn. (onduidelijk)

Maar zeg wel:

  • Lees meer de over digitale toegankelijkheid.
  • Ga naar onze LinkedIn pagina.

Tip: Als je verwijst naar een e-mailadres, gebruik dan het volledige e-mailadres als linktekst.

Bezoekers die gebruik maken van een schermlezer kunnen een lijst met alle links gebruiken om over de pagina te navigeren.

Als het echt niet anders kan, dan mag ook nog de context van de link worden gebruikt om het doel van de link te beschrijven. Bijvoorbeeld dezelfde zin, paragraaf of in dezelfde tabelcel. De linktekst kan in de code ook worden uitgebreid met het aria-label-attribuut of met het title-attribuut.

In de code ziet dat er zo uit:

				
					
				
			

Wat ook kan is het verbergen van een deel van de linktekst met CSS:

				
					
				
			
				
					
				
			

Let op: Linkteksten die worden uitgebreid met behulp van CSS of het aria-label-attribuut zijn alleen zichtbaar voor bezoekers die gebruik maken van een schermlezer.

Een linktekst mag nooit leeg zijn. Zonder linktekst kan natuurlijk niet worden bepaald waar de link naar verwijst. Een lege link is misschien niet zichtbaar op de pagina maar deze links komen wél terug in de focus volgorde. Schermlezers merken deze ook link op.

In de gevallen dat niet tekst maar alleen een afbeelding als link wordt gebruikt, spreken we over functionele afbeeldingen. Geef afbeeldingen die ook een link zijn een tekstalternatief dat beschrijft waar de link naar verwijst. Als er een afbeelding én een tekst gebruikt worden met allebei hetzelfde linkdoel, dan is het beter om deze te combineren tot één link. Voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kan het storend zijn als dezelfde link twee keer direct na elkaar voorkomt.