Maak bezoekers bewust van veranderingen in de inhoud

Veranderingen in de inhoud van een pagina worden aangegeven met een statusbericht. Een statusbericht voegt nieuwe informatie toe aan de pagina. Het geeft de bezoeker bijvoorbeeld informatie over de resultaten van een actie, over de voortgang van een laadtijd of een waarschuwing over eventuele fouten in een formulier. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor een bezoeker die gebruik maakt van hulptechnologieën.

Hulptechnologie synchroniseert continu met het DOM en merkt de wijziging dus wel op, maar de bezoeker die hiervan gebruik maakt wordt er nietover geïnformeerd. Met het attribuut aria-live wordt een blok een live region. Deze informatie moeten in de code worden opgemaakt zodat ze de aandacht krijgen van hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Bij succes of informatie over voortgang wordt dit gedaan met ARIA role="status" of aria-live="polite".
  • Bij waarschuwing wordt dit gedaan met ARIA role="alert" of aria-live="assertive".
				
					
				
			

Standaard zal hulptechnologie alleen de gewijzigde tekst voorlezen. Als toch het hele blok moet worden voorlezen, voeg dan aria-atomic=”true” toe.

Een bezoeker heeft geen controle over de uitgesproken informatie. Als een bezoeker (per ongeluk) een toets aanraakt, wordt de aankondiging onderbroken en is er geen manier om de informatie opnieuw te beluisteren.