Gebruik niet alleen apparaatbewegingen voor het uitvoeren van een actie

Acties die in worden geactiveerd door een apparaat te kantelen of te schudden zijn niet goed toegankelijk voor sommige bezoekers. Bezoekers met een motorische beperking kunnen deze acties bijvoorbeeld onbedoeld uitvoeren. Er zijn ook bezoekers die dit niet, of niet goed, kunnen bedienen omdat het apparaat op een vaste plek is bevestigd aan bijvoorbeeld een rolstoel. Ook het maken van gebaren naar een camera die deze de bewegingen kan interpreteren valt onder bewegingsactivering.

Laat bezoekers daarom de bewegingsactivering uitschakelen of zorg dat acties die kunnen worden geactiveerd met bewegingsactivering ook te activeren zijn met een alternatieve bediening.