Bediening

Bediening van een website is één van de belangrijkste onderdelen. Zonder goede bediening ook geen interactie.

Veel bezoekers gebruiken een muis en toetsenbord om over het web te navigeren. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zorg dat functionaliteit niet alleen via muis of toetsenbord te gebruiken is.

 • Alle functies op een website moeten te bereiken en gebruiken zijn met alleen het toetsenbord. Sommige bezoekers kunnen geen muis gebruiken door bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking. Als alle functionaliteit met het toetsenbord kan worden bediend, dan werkt deze ook met een groot aantal hulptechnologieën. Zorg daarom dat onderdelen zoals links, knoppen, navigatie, invoervelden, selectievakjes, keuzerondjes, keuzelijsten en alle andere interactieve functies de toetsenbordfocus kunnen krijgen en kunnen worden gebruikt.

  Standaard HTML-elementen voor links, knoppen en formulierelementen op de website zijn goed toegankelijk met het toetsenbord.

  De standaard toetsenbordnavigatie is als volgt:

  • Met TAB navigeert de toetsenbordfocus vooruit.
  • Met SHIFT + TAB navigeert de toetsenbordfocus achteruit.
  • Met de pijltoetsen kan worden genavigeerd in gegroepeerde menu’s of radiobuttons.

  Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord gebruiken de TAB-toets om door een website te navigeren. De TAB-toets verplaatst de toetsenbordfocus naar het volgende focuseerbare onderdeel.

 • Als bezoekers met het toetsenbord naar een onderdeel op de pagina kunnen navigeren, maar er niet meer vandaan kunnen, dan is dit een toetsenbordval. Om uit een toetsenbordval te raken is de enige manier vaak om de muis (of ander aanwijsapparaat) te gebruiken of om de pagina helemaal te herladen. Dit is geen optie voor bezoekers die geen gebruik kunnen maken van de muis. Dit komt soms voor als er plugins worden gebruikt.

  Zorg dat met het toetsenbord helemaal over de pagina kan worden genavigeerd.

 • Op sommige websites kunnen bezoekers gebruik maken van sneltoetsen. Met sneltoetsen kunnen bezoekers gemakkelijk functies uitvoeren of navigeren naar een pagina. Dit werkt goed voor veel bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord maar kunnen conflicteren sommige hulptechnologieën. Hierdoor kunnen sneltoetsen onbedoeld worden geactiveerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor bezoekers die gebruik maken van software voor spraakherkenning.

  Zorg daarom dat sneltoetsen die bestaan uit één karakter kunnen worden aangepast, uitgeschakeld of alleen geactiveerd kunnen worden als het onderdeel de toetsenbordfocus heeft.

 • Sommige functionaliteit op een website is alleen te uit te voeren met een moeilijk gebaar. Bijvoorbeeld gebaren waarbij de bezoeker meerdere vingers moet gebruiken (meerpuntsgebaren) of gebaren waarbij de bezoeker een vinger (of de aanwijzer) in een bepaald pad moet bewegen (pad gebaseerde gebaren). Bezoekers kunnen, om verschillende redenen, soms niet in staat zijn om moeilijke gebaren te maken met hun vingers of met een aanwijzer. Bijvoorbeeld door een motorische beperking.

  Zorg dat functionaliteit die met gebaren wordt geactiveerd, ook met een klik, dubbelklik of klikken-en-vasthouden van een muis kan worden geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld met een eenvoudige bediening toe te voegen.

 • Acties die in worden geactiveerd door een apparaat te kantelen of te schudden zijn niet goed toegankelijk voor sommige bezoekers. Bezoekers met een motorische beperking kunnen deze acties bijvoorbeeld onbedoeld uitvoeren. Er zijn ook bezoekers die dit niet, of niet goed, kunnen bedienen omdat het apparaat op een vaste plek is bevestigd aan bijvoorbeeld een rolstoel. Ook het maken van gebaren naar een camera die deze de bewegingen kan interpreteren valt onder bewegingsactivering.

  Laat bezoekers daarom de bewegingsactivering uitschakelen of zorg dat acties die kunnen worden geactiveerd met bewegingsactivering ook te activeren zijn met een alternatieve bediening.

Succescriteria

 • Principe 2. Bedienbaar
  • Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk
   • 2.1.1 Toetsenbord
   • 2.1.2 Geen toetsenbordval
   • 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen
  • Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten
   • 2.5.1 Aanwijzergebaren
   • 2.5.4 Bewegingsactivering