Geef afbeeldingen die informatie overdragen een beschrijvend tekstalternatief

Afbeeldingen die informatie overbrengen zijn noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. De afbeeldingen voegen extra informatie toe aan de pagina. Deze afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben dat nauwkeurig beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. De invulling is afhankelijk van de context en kan per situatie afwijkend zijn voor dezelfde afbeelding.

In een CMS kan een tekstalternatief doorgaans worden toegevoegd in de mediatheek.

In de code ziet dat er zo uit:

				
					
				
			

Het tekstalternatief moet een goede vervanging kunnen zijn voor een afbeelding. Bedenk bij het schrijven van het tekstalternatief altijd wat de bedoeling is van de afbeelding. Houd een tekstalternatief altijd nuttig en beknopt.