Geef afbeeldingen die ook een link zijn een tekstalternatief dat het doel van de link beschrijft

In de gevallen dat niet tekst maar alleen een afbeelding als link wordt gebruikt, spreken we over functionele afbeeldingen. Dit kunnen afbeeldingen zijn die verwijzen naar een andere pagina of website, maar ook afbeeldingen die een actie op de pagina uitvoeren.

Deze afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben dat het doel van de link beschrijft, of die beschrijft wat er gebeurd als op de afbeelding wordt geklikt. Voorleessoftware gebruikt het tekstalternatief namelijk als linktekst. Daarom is het belangrijker om het doel van de link te beschrijven, in plaats van wat er op de afbeelding te zien is.

Als er ook tekst staat op een functionele afbeelding, dan moeten de tekst op de afbeelding én het doel van de link allebei in het tekstalternatief worden vermeld. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken de link ook makkelijk bereiken.

Zo is ‘Ga naar Twitter.com’ een beter tekstalternatief dan ‘Kleine witte vogel op een lichtblauwe achtergrond’ als het gaat om een afbeelding die wordt gebruikt als link naar een Twitter.com.