Zorg dat decoratieve afbeeldingen door hulptechnologieën genegeerd kunnen worden

Afbeeldingen die puur ter decoratie op de pagina zijn geplaatst, horen geen tekstalternatief te hebben. Dit zijn bijvoorbeeld afbeeldingen die geen informatie overdragen en niet noodzakelijk zijn voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeeldingen moeten worden genegeerd door hulptechnologieën. Decoratieve afbeeldingen kunnen het best met CSS worden geplaatst.

				
					
				
			
				
					
				
			

Als het niet mogelijk is om een decoratieve afbeelding met CSS te plaatsen, dan moet het alt-attribuut in het <img>-element worden leeg gelaten. Het alt-attribuut moet wel aanwezig zijn maar het heeft dan geen tekst.

				
					
				
			

Let op: Dit kan in bepaalde gevallen ook worden gedaan met ARIA role="presentation" of aria-hidden="true".