Zorg dat koppen zijn opgemaakt met een kop-element

Door goede beschrijvende koppen te gebruiken kunnen bezoekers snel de structuur in een tekst herkennen. Een koptekst heeft vaak een afwijkende vormgeving, het wordt bijvoorbeeld groter en dikgedrukt weergegeven. Dat maakt het makkelijk om de structuur van de pagina te scannen.

Structuur die alleen wordt overgebracht met vormgeving kan door bezoekers die blind of slechtziend zijn niet (of niet goed) worden waargenomen. Voor deze bezoekers is het belangrijk om structuur ook in de code vast te leggen. Zo kan software de structuur en relaties op de webpagina ook bepalen.

Bezoekers die gebruik maken van een schermlezer kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Zij kunnen eventueel ook gelijk springen naar de volgende kop.

Zorg dat koppen worden opgemaakt met een HTML kop-element (<​ h1 > t/m <​ h6 >).

Let op: Teksten die géén kop zijn, mogen niet worden opgemaakt met een HTML kop-element.

Zorg ook dat de volgorde van de koppen en tussenkoppen logisch is. Een paar vuistregels zijn:

  • De eerste kop op de pagina hoort een kop van het eerste niveau te zijn.
  • Na een kop van het eerste niveau hoort een kop van het tweede niveau te volgen.
  • Na een kop van het tweede niveau hoort opnieuw een kop van het tweede niveau volgen óf een kop van het derde niveau.
  • Kopniveaus horen niet te worden overgeslagen.
				
					
				
			

In een CMS kan een tekst worden geselecteerd en worden aangegeven dat het een koptekst is. Je kunt hierbij ook het niveau van de kop aangeven. Dit maakt de tekst automatisch op met het juiste HTML-element.