Zorg dat lijsten zijn opgemaakt met een lijst-element

Lijsten benadrukken belangrijke punten in een tekst. Een lijst heeft vaak een afwijkende vormgeving, onderdelen van een lijst worden opgemaakt met een opsommingsteken of met een nummer.

Structuur die alleen wordt overgebracht met vormgeving kan door bezoekers die blind of slechtziend zijn niet (of niet goed) worden waargenomen. Voor deze bezoekers is het belangrijk om structuur ook in de code vast te leggen. Zo kan software de structuur en relaties op de webpagina ook bepalen.

Bezoekers die gebruik maken van een schermlezer kunnen makkelijker door een lijst navigeren. Schermlezers geven bijvoorbeeld aan hoeveel onderdelen er in de lijst staan en bieden de mogelijkheid om de lijst gelijk over te slaan.

Zorg dat lijsten worden opgemaakt met een lijst-element. Er zijn verschillende soorten lijsten: een opsomming (<​ul​>), een genummerde lijst (<​ol​>) en een lijst met beschrijvingen (<​dl​>).

Opsomming

Onderdelen in een opsomming worden voorafgegaan door een opsommingsteken zoals een bolletje of een streepje. Gebruik opsommingen als de volgorde van de onderdelen in de lijst niet belangrijk is.

In de code ziet dat er zo uit:

				
					
				
			

Genummerde lijst

Onderdelen in een genummerde lijst worden voorafgegaan door een nummer. Gebruik genummerde lijsten als de volgorde van onderdelen in de lijst wél belangrijk is.

In de code ziet dat er zo uit:

				
					
				
			

Lijst met beschrijvingen

Gebruik een lijst met beschrijvingen bij lijsten die bestaan uit een naam, term of begrip met een beschrijving die daar bij hoort. Gebruik deze lijsten bijvoorbeeld voor een verklarende woordenlijst. Binnen een lijst met beschrijvingen wordt het <​dt​>-element gebruikt om een term aan te geven en wordt het <​dd​>-element om de beschrijving aan te geven.

In de code ziet dat er zo uit:

				
					
				
			

In een CMS kan een tekst worden geselecteerd en worden aangegeven dat het een lijst is. Je kunt hierbij vaak kiezen voor een opsomming of een genummerde lijst. Dit maakt de tekst automatisch op met het juiste HTML-element.

Let op: Een lijst met beschrijvingen wordt vaak nog niet ondersteund.