Een toegankelijk internet
voor iedereen

Is uw website toegankelijk?

  • Alle velden met een * zijn verplicht.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Digitale toegankelijkheid

De samenleving wordt steeds meer digitaal en iedereen moet daar gebruik van kunnen maken. Ook ouderen en bezoekers met een functiebeperking, want iedereen heeft andere behoeften. Wist u dat ongeveer 20% van de internetgebruikers afhankelijk is van toegankelijkheidstools?

Toegankelijke dienstverlening is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, daarom zetten wij in op een toegankelijk internet voor iedereen.

Een toegankelijke website is verplicht voor (semi-)overheid en bedrijfsleven, wordt beter gevonden en kan beter gebruikt worden.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), oftewel de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent, leggen uit hoe webcontent toegankelijk kan worden gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek.

WCAG is gebaseerd op vier principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk, en Robuust.

De principes zijn onderverdeeld in richtlijnen. Elk van deze richtlijnen is voorzien van toetsbare eisen (of ‘succescriteria’). De toetsbare eisen bestaan in drie niveaus: A, AA en AAA.

Deze niveau’s zijn ingedeeld op basis van de impact die ze hebben op de visuele presentatie. Hierbij heeft niveau A impact op een grote groep en is AAA op een specifieke groep gericht.

Waarneembaar

Informatie en onderdelen zijn beschikbaar voor alle gebruikers.

Bedienbaar

Gebruikersinterface en navigatie zijn voor iedereen bedienbaar.

Begrijpelijk

De informatie en de bediening van de gebruikersinterface is voor iedereen begrijpelijk.

Robuust

Content is voldoende robuust om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door alle gebruikers en hulptechnologieën.

Wet en regelgeving

WCAG is opgenomen in de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Op 1 juli 2018 is in Nederland het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking getreden. Hierdoor is toegankelijkheid een wettelijke verplichting voor alle digitale kanalen van (semi-)overheid.

Deze wettelijke verplichting stelt alle toetsbare eisen op niveau A en AA verplicht. WCAG 2.0 AA bestaat uit 25 eisen op niveau A plus 13 extra eisen op niveau AA. Daarnaast is het ook verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen.

Door de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft ook het bedrijfsleven te maken met een wettelijke verplichting op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Vanaf 2016

De standaard voor toegankelijkheid is verplicht voor overheidsorganisaties op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.

Vanaf 2017

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geldt nu ook voor (digitale) goederen en diensten.

Vanaf 2018

Via het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid  wordt het toepassen van de standaard voor toegankelijkheid een wettelijke verplichting voor overheidsorganisaties.

Hoe toegankelijk is uw website?