Een toegankelijk internet
voor iedereen

Is uw website toegankelijk?

  • Alle velden met een * zijn verplicht.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Digitale toegankelijkheid

De samenleving wordt steeds meer digitaal en iedereen moet daar gebruik van kunnen maken. Ook ouderen en bezoekers met een functiebeperking, want iedereen heeft andere behoeften. Ongeveer 20% van de internetgebruikers is afhankelijk van toegankelijkheidstools.

Toegankelijke dienstverlening is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom zetten wij in op een toegankelijk internet voor iedereen. Een toegankelijke website is verplicht voor (semi-)overheid en bedrijfsleven, wordt beter gevonden en kan beter gebruikt worden.

Is uw website toegankelijk?

Europa heeft een digitale toegankelijkheidsstandaard opgesteld. In deze standaard wordt, voor websites, verwezen naar de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Deze toegankelijkheidsrichtlijnen zijn ingedeeld in drie niveaus: A, AA en AAA.

De richtlijnen op niveau A bevatten 25 eisen. Deze hebben invloed op vrijwel alle mensen. Dit is een minimale basisnorm voor een toegankelijk internet. De richtlijnen op niveau AA zijn de richtlijnen van niveau A aangevuld met 13 extra eisen. Deze hebben invloed op veel mensen, maar zijn in sommige gevallen op een specifiekere groep mensen gericht. Niveau AAA zijn de eisen op niveau AA met nog eens 13 extra eisen. Dit niveau bevat richtlijnen die gericht zijn op een heel specifieke groep mensen.

Waarneembaar

Informatie en onderdelen zijn beschikbaar voor alle gebruikers.

Bedienbaar

Gebruikersinterface en navigatie zijn voor iedereen bedienbaar.

Begrijpelijk

De informatie en de bediening van de gebruikersinterface is voor iedereen begrijpelijk.

Robuust

Content is voldoende robuust om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door alle gebruikers en hulptechnologieën.

Wet en regelgeving

Het is voor de (semi-)overheid al sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Op 1 juli 2018 is in Nederland de nieuwe wetgeving in werking getreden. Dit houdt in dat alle digitale kanalen toegankelijk moeten worden. Voor alle (semi-)overheid zijn de eisen op niveau A en AA verplicht. WCAG 2.0 AA bestaat uit de 25 eisen van niveau A plus de 13 extra eisen van niveau AA. Daarnaast is het ook verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen.

Door de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft ook het bedrijfsleven te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Vanaf 2016

De standaard voor toegankelijkheid is verplicht voor overheidsorganisaties op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.

Vanaf 2017

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geldt nu ook voor (digitale) goederen en diensten.

Vanaf 2018

Via het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid  wordt het toepassen van de standaard voor toegankelijkheid een wettelijke verplichting voor overheidsorganisaties.

Hoe toegankelijk is uw website?