Geef media een kort tekstalternatief

Alle mediabestanden moeten een korte tekstuele introductie hebben, ook als er volledige alternatieven zoals een transcript of audiodesciptie aanwezig zijn. Zo’n korte introductie moet de inhoud van het mediabestand globaal beschrijven. Met deze informatie kunnen bezoekers zelf beslissen wat ze met het mediabestand willen doen. Dit is vooral handig voor bezoekers die de content niet gemakkelijk kunnen scannen, zoals bezoekers die gebruik maken van schermlezers.

Een korte tekstuele introductie kan worden gegeven met een beschrijvende kop, een beschrijvende titel of eventueel een beschrijvend label.